Examensarbete

Examensarbete vid Lärande och ledarskap, 30hp.
Examensarbeten på Lärande och ledarskap innebär ett examensarbete i ingenjörsämnet/undervisningsämnet och skall ha en didaktisk dimension. Om du vill ha mer information kontakta oss.

Något exempel på examensarbete:

Att undersöka hur surfplattor kan förbättra upplevelsen för kursdeltagare på Ericsson Academy i Mölndal.

Chalmers kombinationsutbildning