Programidé

Denna kombinationsutbildning syftar till att att kombinationsutbilda duktiga ämneslärare i fysik, kemi, matematik och teknik för gymnasieskolan och eftertraktade civilingenjörer med en spetskompetens inom kommunikation, lärande och ledarskap. Genom att erbjuda detta i form av ett avslutande masterprogram inom ingenjörsutbildningen är målet att nya grupper av motiverade ingenjörsstudenter skall hitta till läraryrket.

Masterprogrammet heter Lärande och ledarskap och som namnet avslöjar så fokuserar detta program på två teman som är väsentliga både i skolan och i näringslivet. Att skapa lärande är lärarens huvuduppgift. Även i näringlivet är lärande fundamentalt för det företag som vill konkurera på framtidens marknad. Att vara en ledare är ofta en väsentlig del i ingenjörers yrkesroll. Men ledaregenskaper är också en fundamental del av lärarens roll i klassrummet. Genom den praktiska erfarenhet av ledarskap som studenterna får under sina praktikperioder inom Lärande och ledarskap får studenterna en direkt träning i att föra grupper framåt mot önskade mål.

Examina

Programmet är tänkt att erbjuda civilingenjörsstudenter dubbel examen, civilingenjörsexamen och ämneslärarexamen, för att på så sätt skapa stor flexibilitet för vad livet och marknaden kan tänkas föra med sig i framtiden.

Den ena examen benämns Civilingenjörsexamen. Examens engelska översättning är Degree of Master of Science in Engineering. I examensbeviset anges inriktning (till exempel Teknisk Fysik) och att du gått masterprogrammet Lärande och Ledarskap.

Den andra examen benämns Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examens engelska översättning är Degree of Master of Science in Secondary Education with a Specialization in Teaching in the Upper-secondary School. I examensbeviset framgår vilket eller vilka undervisningsämnen som examen omfattar (till exempel matematik och teknik).

Chalmers kombinationsutbildning