Jubileum 2019

Lärande och ledarskap jubilerar vi varje år genom att i slutet på våren samlas och lyssna på inbjudna alumner, studenter, mästarlärare, experter, politiker eller andra som pratar om lärande och ledarskapsrelevanta frågor.

Tid: 5 juni , klockan 14.00-16.00

Lokal: Ascom-Catella i Chalmers kårhus.

Dagordning

14.00 Välkomnande

14.10 Julia Elenäs, utredare på UKÄ. Examinerade lärare inom matematik, fysik, kemi och teknik i förhållande till efterfrågan i de olika ämnena.

14.45 Rickard Hallberg (MPLOL15), rekryteringsansvarig och konsult på Biswise. Vad man kan jobba med i näringslivet, eller mer precist på Biswise, efter Lärande och ledarskap.

15.20 Mästarlärare Linda Gunnarsson

15.40 Avslutning

Alla är varmt välkomna!

Chalmers kombinationsutbildning