Om programmet

Masterprogrammet Lärande och ledarskap är en kombinationsutbildning som ger en ämneslärarexamen i matematik och fysik, kemi eller teknik och en civilingenjörsexamen med en spetskompetens inom kommunikation, lärande och ledarskap. Som namnet på programmet avslöjar fokuserar programmet på två teman som är väsentliga både i skolan och i näringslivet. Programmet finns också som kompletterande pedagogisk utbildning, där studenterna följer programmet under de första 1,5 åren, för att sedan få en ämneslärarexamen i ett ämne.

Chalmers kombinationsutbildning