Jubileum 2018

Lärande och ledarskap jubilerar vi varje år genom att i slutet på våren samlas och lyssna på inbjudna alumner, studenter, mästarlärare, experter, politiker eller andra som pratar om lärande och ledarskapsrelevanta frågor.

Tid: 29 maj, klockan 13.15-15.00

Lokal: Ascom-Catella i Chalmers kårhus.

Dagordning

13.15 Välkomnande

13.30 Ida Rosdahl, alumn från Lärande och ledarskap, berättar om sin väg via Spotfire och Semcon till matematiklärarjobbet på Sigrid Rudebecks gymnasium

13.55 Niklas Mårdby, regionschef väst på Zocom, berättar om hur dubbel kompetensen, som ingenjör och lärare, kan vara gångbart i det de jobbar med.

14.30 Mästarlärare Katarina Maiqvist

14.50 – 15.00 Avslutning

Alla är varmt välkomna!

Chalmers kombinationsutbildning