Programledning

Masterprogramansvarig för Lärande och ledarskap och programansvarig för Lärande och ledarskap, kompletterande pedagogisk utbildning

Philip Gerlee
gerlee ‘at’ chalmers.se
031-772 5354

Chalmers kombinationsutbildning