Vad krävs?

I KORTHET

Antagningskraven i korthet

Chalmers civilingenjörsstudenter (utom I och E): Bara Chalmers grundläggande behörighetskrav för mastersstudier, 150 hp och kandidatarbete. Läs mer nedan.

Chalmers högskoleingenjörsstudenter (utom Ekonomi och produktion): I tillägg till den grundläggande behörighet, 150 hp och kandidatarbete, finns för högskoleingenjörsprogram på Chalmers speciell behörighet i form av 2-3 specifika kurser. Läs mer nedan.

För övriga sökande (externa så väl som I, E och Ekonomi och produktion) krävs, förutom relevant kandidatexamen, att man har minst 65 hp matematik och 85 hp fysik, kemi eller teknik, eller tvärt om. Läs mer nedan.

Examen i korthet

För att få ut också ämneslärarexamen, i tillägg till masterexamen och civlingenjörsexamen (det sistnämna endast för civilingenjörsstudenter från Chalmers) krävs normalt ytterligare matematikstudier. Läs mer nedan.

I DETALJ

Antagning

Platserna på programmet fördelas inte bara utifrån studieprestationer utan också baserat på intervjuer med sökande. Godkänd intervju är ett behörighetskrav. Vi planerar att i slutet av maj meddela alla förstahandsökande vilken dag och tidpunkt deras intervju genomförs.

För Chalmers civilingenjörsstudenter

Du måste uppfylla Chalmers generella krav för att kunna antas till Chalmers masterprogram.

För att kunna få ut ämneslärarexamen efter Lärande och ledarskap måste du läsa till matematikrelaterade (Ma) eller ingejörsrelaterade (Ing) kurser enligt nedanstående tabell. Du bör passa på att läsa bland de valfria kurserna i kandidatprogrammet på ditt civilingenjörsprogram.  Observera dock att du inte behöver dem för att antas till masterprogrammet, bara för att få ut ämneslärarexamen i slutändan.

ProgramKompletteringsbehov för ämneslärarexamenTänkbara förslag på kurser på kandidatnivå för komplettering till ämneslärarexamen
Automation och mekatronik22,5 hp matematik
FEM (MHA021), Partiella differential ekvationer (TMA372)
Arkitektur och teknikInga ytterligare krav.Masterexamensarbetet behöver ha matematiska inslag.
Bioteknik15 hp matematik Linjära system och transformer (TMA982),
Matematisk modellering i kemiteknik (KAA052).
Datateknik22,5 hp matematik
7,5 hp teknik
Matematikens domänspecifika språk (DAT326), Principer för parallellprogrammering (TDA384) eller
Matematisk modellering (DAT026)
Flervariabelanalys och PDE (MVE255)
Nya teknologier (MVE420)
Globala system15 hp matematik och 7,5 hp teknikKomplexanalys (MVE295) Linjära system och transformer (TMA982) och Geoteknik (ACE235)
Informationsteknik22,5 hp matematik
15 hp teknik
Databaser (TDA357) eller Funktionell programmering (TDA452), Ändliga automater och formella språk (TMV029) eller Flervariabelanalys (MVE655) eller Matemtikens domänspecifika språk (DAT326),
Storskalig optimering eller Stokastiska processer och Bayseansk inteferens (MVE550) eller Optioner och matematik (MVE095),
Principer för parallellprogrammering (TDA384)
Kemiteknik7,5 hp matematikMatematisk modellering i kemiteknik (KAA052)
Kemiteknik med fysik7,5 hp matematik Matematisk modellering i kemiteknik (lp4)
Vidare måste masterexamensarbetet ha matematiska inslag.
Maskinteknik15 hp matematikFinit elementmetod (MHA021), Transformer och differentialekvationer (MVE101) eller Objektorienterad programmering (DAT171)
Samhällsbyggnadsteknik15 hp matematik och
15 hp teknik
Strukturmekanik (TME305)
Infrastruktur (BOM360)
Installationsteknik (BOM375) + ytterligare 7,5 hp matematik (lp2)
Teknisk design30 hp matematikIntroduktion till AI (MMS131)
Fleravariabelanalys och PDE (MVE255)
Ytterligare matematikkurser om 7,5 hp.
Teknisk fysik7,5 hp matematik och 3 hp fysik Stokastiska processer och Bayesiansk inferens (MVE550) och Speciell relativitesteori (FUF045)
Teknisk matematik22,5 hp matematik
7,5 hp teknik
Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar (MVE166),
Olinjär optimering (TMA947),
Optioner och matematik (MVE095),
Databaser (TDA357)

Tabell uppdaterad 2022-10-06 för antagning till läsåret 2023.

För att kunna erhålla civilingenjörsexamen krävs att Lärande och ledarskap är ackrediterat av relaterat civilingenjörsprogram (se tabell ovan).

För Chalmers högskoleingenjörsstudenter

För att antas till Lärande och ledarskap krävs utöver obligatoriet i högskoleingenjörsprogrammet ett antal (ofta 3 stycken) kompletteringskurser. Vilka dessa är beror på högskoleprogram.  Mer information hittas i Chalmers behörighetskrav.  Leta upp dokumentet “Appendix v2.1 läsåret 2020/21, Chalmerskoder, ackrediteringar och platsgaranti” och finns där i stycket om Lärande och ledarskap (sid 18). För de högskoleingenjörsprogram som inte nämns där gäller samma antagningskrav som för externa studenter.

För att kunna få ut ämneslärarexamen efter Lärande och ledarskap måste du som högskoleingengenjörsstudent dessutom, på liknande sätt som civilingenjörsstudenterna, komplettera med ytterligare matematik och teknik/kemi.  Schabloner för detta finns inte utan beroende på profil. Detta avgörs alltså individuellt i samband med antagning. Som riktlinje kan ovanstående tabell för civilingenjörsstudenterna användas, men tillägg kan ske beroende på skillnader mellan högskoleingenjörsprogrammet och de tre första åren på motsvarande civilingenjörsprogram.

För externa sökande

Se tillträdesregler i utbildningsplanen samt Chalmers generella krav på externa sökande till masterprogram.

För att kunna få ut ämneslärarexamen måste man slutligen ha 90 hp i ena ämnet och 120 hp i det andra, dvs sammanlagt 210 hp inom fysik, kemi, matematik eller teknik. Inom Lärande och ledarskap räknas examensarbete (30 hp). Så om du bara uppfyller minimikravet om 65 + 85 högskolepoäng vid antagningen kommer du att behöva komplettera med minst 30 hp för att kunna nå upp till examenskraven för ämneslärare.

Som extern sökande kan du inte nå civilingenjörsexamen via Lärande och ledarskap. För detta krävs att man är ingenjörsstudent på Chalmers.

 

Chalmers kombinationsutbildning