Arbetsmarknad

Som lärare

Du kan jobba som ämneslärare på gymnasiet i matematik och något av ämnena fysik, kemi eller teknik, beroende på din bakgrund. Att få jobba med unga vuxna och bidra till deras utveckling är en givande och viktig uppgift. Att hjälpa någon annan att förstå något av de man själv förstått inom matematik, fysik, kemi eller teknik är en mycket tillfredställande upplevelse.  Lärarens expertroll handlar om ämneskunskaper och om förmåga att hjälpa andra att lära.

Som lärare måste man också vara en god ledare. I klassrummet är man inte chef, utan där måste man lyckas få ledarrollen. Förmågan att hantera olika situationer och förstå det mellanmänskliga spelet är sidor som utvecklas som lärare.

…som ingenjör

Genom att inom sina civilingenjörsstudier läsa masterprogrammet Lärande och ledarskap har man möjlighet att få både en civilingenjörsexamen och en lärarexamen. Som ingenjör är du då speciellt förberedd för att arbeta med uppgifter där en ingenjörsmässig teknisk bakgrund tillsammans med en spetskompetens inom kommunikation och ledarskap värderas högt. Varje utvecklingssituation innbär en form av lärande för individer och för organisationen, så innovativa företag som vill utvecklas för framtiden måste se till att vara en lärande organisation.  På Lärande och ledarskap blir man utbildad i hur man skapar välfungerande lärandesituationer utifrån de ramar och mål som finns.

Vidare är ett gott ledarskap en viktig pusselbit i att skapa en utvecklande miljö. Inom Lärande och ledarskap studerar vi ledarskapets olika sidor. Man praktiserar och tränar också sitt ledarskap i den verksamhetsförlagda utbildningen som finns i utbildningen.

Tänkbara ingenjörsroller är t.ex. de som ställer stora krav på den kommunikativa förmågan, som att formulera kravspecifikation för produkten tillsammans med kunden, eller ansvara för kund- eller internutbildning. En annan vanlig ingenjörsroll, som man är extra förberedd för efter Lärande och ledarskap, är projektledarrollen. Detta är en roll som många ingenjörer antar efter några år i yrkeslivet. I dag kan en projektledare ha teamet utspritt över flera kontinenter vilket ställer stora krav på ledaren, inte minst på förmåga att kommunicera mål, krav och framsteg.

… eller som både och.

Lönerna är generellt högre som ingenjör än som gymnasielärare, men å andra sidan kan ju läraryrket erbjuda stor autonomi och meningsfullhet. Vad du som student än väljer direkt efter examen så har du dina dubbla examina kvar, vilket gör det möjligt att byta arbetsgivare, t.ex. om man önskar stimulans och variation senare i livet. Det är också en trygghet att kunna söka sig till en annan arbetsmarknad om konjunkturen går ner. Lärande och ledarskap ger dig dubbla möjligheter.

Chalmers kombinationsutbildning