Programråd

Programrådets roll

Programrådet ska huvudsakligen arbeta med för utbildningsprogrammen strategiska frågor och kan utse ett arbetsutskott med uppdrag att hantera mer operativa frågor. Beslut fattas av programansvarig i enlighet med vicerektors delegation till honom/henne. Programrådet ska medverka i utformningen av programmets utbildningsplan och i övrigt höras i viktiga frågor rörande programmets genomförande och ekonomi.

Ett programråd ska inrättas för varje grundutbildningsprogram. Programråden kan i vissa fall vara gemensamma för flera utbildningsprogram. Lärarledamöterna ska representera programmets lärarkollektiv och inte ses som representanter för Institution eller ämne. Programansvarig föreslår programrådets sammansättning till utbildningsområdesledare, som fastställer. Utbildningsområdesledare har därvid att beakta att programrådet på ett lämpligt sätt företräder programmets bredd.

Vid programrådens möte skall minnesanteckningar föras. Dessa skall förvaras hos programansvarig.

Sammansättning

Sammansättningen är vald för att skapa ett utvecklande samtal med röster från

 • näringsliv och skola,
 • studenter på programmet,
 • lärare på programmet,
 • lärarutbildning på Göteborgs universitet
 • doktorandrepresentant
 • mästarlärarna
 • programansvarig

Programråd tidigare läsår

2022/2023

Externa

• Mats Ehn, Unico Consulting
• Kajsa Taylor, GTC
• Maria Solerius, Franklins Gymnasium
• Sofia Rådström, Aranäsgymnasiet & Elof Lindälvs gymnasium
• Ulrica Wahlén, Polhemsgymnasiet
• Annica Hofberg, programansvarig KTH:s lärarutbildning

Chalmerslärare

• Maria Cervin-Ellqvist, doktorand, Chalmers
• Malin Kjellberg, Ingenjörsutbildningsvetenskap, Chalmers
• Jan Wickenberg, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Mästarlärare

• Thorbjörn Engdahl, NTI Johanneberg
• Fredrik Nordling, Hulebäckgymnasiet
• Carina Ståhl Alsop, Uddevalla gymnasieskola

Studenter

• Mikaela Windestål, MPLOL22
• Beatriz Bento Hansson, MPLOL22
• Mikael Hastéus, KPLOL20

Programadministration

• Philip Gerlee, programansvarig
• Eva Albers, utbildningssekreterare
• Annelie Hämäläinen, studievägledare

2021/2022

Externa

• Sara Eriksson, Semcon
• Mats Ehn, Unico Consulting
• Martin, Holmudd, GTC
• Viveca Johansson, Klara Teoretiska gymnasium
• Sofia Rådström, Aranäsgymnasiet
• Ulrica Wahlén, Polhemsgymnasiet
• Tommy Gustafsson, KPU med förhöjd studietakt, Göteborgs universitet

Chalmerslärare

• Maria Cervin-Ellqvist, doktorand, Chalmers
• Malin Kjellberg, Ingenjörsutbildningsvetenskap, Chalmers
• Jan Wickenberg, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Mästarlärare

• Thorbjörn Engdahl, NTI Johanneberg
• Fredrik Nordling, Hulebäckgymnasiet
• Carina Ståhl Alsop, Uddevalla gymnasieskola

Studenter

• Julia Hammare, MPLOL21
• Stina-Maria Sandgren, MPLOL21

Programansvarig

• Philip Gerlee

2020/2021

Externa

• Sara Eriksson, Semcon
• Mats Ehn, Unico Consulting
• Samuel Marander, NTI-gymnasiet Johanneberg
• Viveca Johansson, Klara Teoretiska gymnasium
• Ann-Sofi Holm, Elof Lindälvs Gymnasium
• Johan Gustavsson, Polhemsgymnasiet
• Tommy Gustafsson, KPU med förhöjd studietakt, Göteborgs universitet

Chalmerslärare

• Oskar Hagvall Svensson, doktorand, Chalmers
• Malin Kjellberg, Ingenjörsutbildningsvetenskap, Chalmers
• Jan Wickenberg, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Mästarlärare

• Kajsa Taylor, Göteborgs Tekniska Gymnasium
• Fredrik Nordling, Hulebäckgymnasiet
• Carina Ståhl Alsop, Uddevalla gymnasieskola

Studenter

• Lisa Karlsson, MPLOL19
• Magnus Palmlöf, MPLOL19
• Daniel Holm, KPLOL20
• Mercé Persson Villanova, KPLOL20

Programansvarig

• Philip Gerlee

2019/2020

Externa

 • Annie Gjers, Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
 • Mats Ehn, Unico Consulting
 • Samuel Marander, NTI-gymnasiet
 • Viveca Johansson, Klara Teoretiska gymnasium
 • Linda Gunnarsson, Hulebäcksgymnasiet
 • Johan Gustavsson, Polhemsgymnasiet
 • Tommy Gustafsson, KPU med förhöjd studietakt, Göteborgs universitet

Studenter

 • Povel Croona (MPLOL 2018)
 • Kristina Nilsson (MPLOL 2018)
 • Lisa Karlsson  (MPLOL 2019)
 • Christina Jonsson (MPLOL 2019)

Chalmerslärare

 • Oskar Hagvall Svensson, doktorand, Chalmers
 • Malin Kjellberg, Ingenjörsutbildningsvetenskap, Chalmers
 • Jan Wickenberg, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Mästarlärare

 • Kajsa Taylor, Göteborgs Tekniksa Gymnasium
 • Ander Nimmermark, Tingsholmsgymnasiet

Programansvarig

 • Samuel Bengmark

2018/2019

Externa

 • Annie Gjers, Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
 • Mats Ehn, Unico Consulting
 • Ivar Eketrä, Aranäsgymnasiet
 • Samuel Marander, NTI-gymnasiet
 • Kajsa Taylor, Göteborgs Tekniska College
 • Viveca Johansson, Klara Teoretiska gymnasium
 • Johan Gustavsson, Polhemsgymnasiet
 • Tommy Gustafsson, KPU med förhöjd studietakt, Göteborgs universitet

Studenter

 • Frida Jedvert (MPLOL 2017)
 • Daniel Larsson (MPLOL 2017)
 • Povel Croona (MPLOL 2018)
 • Kristina Nilsson (MPLOL 2018)

Chalmerslärare

 • Oskar Hagvall Svensson, doktorand Entrepreneurship and Strategy
 • Malin Kjellberg, Ingenjörsutbildningsvetenskap, Chalmers
 • Jan Wickenberg, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Mästarlärare

 • Linda Gunnarsson, Hulebäcksgymnasiet
 • Ander Nimmermark, Tingsholmsgymnasiet

Programansvarig

 • Samuel Bengmark

2017/2018

Externa

 • Annie Gjers, Prolog
 • Mats Ehn, Unico
 • Ivar Eketrä, Aranäs
 • Erik Isacson, IT-gymnasiet
 • Marcus Gustafsson, Göteborgs Tekniska College
 • Viveca Johansson, Mikael Elias
 • Johan Gustavsson, Polhem
 • Tommy Gustafsson, KPU Brobyggaren GU

Studenter

 • NN (MPLOL 2016)
 • NN (KPLOL 2016)
 • Frida Jedvert (MPLOL 2017)
 • Niklas Malmgren (KPLOL 2017)

Chalmerslärare

 • Oskar Hagvall Svensson, doktorand Entrepreneurship and Strategy
 • Jens Kabo, Ingenjörsutbildningsvetenskap, Chalmers
 • Malin Kjellberg, Ingenjörsutbildningsvetenskap, Chalmers
 • Jan Wickenberg, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Mästarlärare

 • Katarina Maiqvist, Katrinelundsgymnasiet
 • Linda Gunnarsson, Hulebäcksgymnasiet

Programansvarig

 • Samuel Bengmark

2016/2017

Externa

 • Lisa Bergman, näringslivsrepresentant från Gryaab
 • Edvin Linge, näringslivsrepresentant från Jeppesen
 • Ivar Eketrä, Aranäs
 • Samuel Marander, IT-gymnasiet
 • Marcus Gustafsson, Göteborgs Tekniska College
 • Viveca Johansson, Mikael Elias
 • Johan Gustavsson, Polhem
 • Ann-Marie von Otter, GU

Studenter

 • Elina Palmquist (MPLOL 2015)
 • Magnus Andersson (KPLOL 2015)
 • Kleo Allinger (MPLOL 2016)
 • David Gombrii (KPLOL 2016)

Chalmerslärare

 • Oskar Hagvall Svensson, doktorand Entrepreneurship and Strategy
 • Jens Kabo, Ingenjörsutbildningsvetenskap, Chalmers
 • Malin Kjellberg, Ingenjörsutbildningsvetenskap, Chalmers
 • Jan Wickenberg, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Mästarlärare och ingenjörsaspekter

 • Katarina Maiqvist, Sjölins gymnasium
 • Fredrik Olofsson, Hulebäcks gymnasium

Programansvarig

 • Samuel Bengmark

2015/2016

Externa

 • Edvin Linge, näringslivsrepresentant från Jeppesen
 • Lisa Bergman , näringslivsrepresentant från Gryaab
 • Håkan Cardfelt, Polhem
 • Ingemar Nordenberg, Aranäs
 • Ann-Marie von Otter, Göteborgs universitet

Studenter

 • Magnus Andersson (KPLOL 2015)
 • Elina Palmqvist (MPLOL 2015)
 • Ellinor Wennberg (MPLOL 2015)

Chalmerslärare

 • Jens Kabo, lärare från Ingenjörsutbildningsvetenskap på Chalmers
 • Jan Wickenberg, lärare från Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers
 • Johanna Lönngren, doktorande Engineering Education

Mästarlärare

 • Marcus Gustafsson från Göteborgs tekniska gymnasium
 • Viveca Johansson, Mikael Elias teoretiska gymnasium
 • Fredrik Olofsson, Hulebäcks gymnasium

Programansvarig

 • Jan Wickenberg

2014/2015

Externa

 • Edvin Linge, näringslivsrepresentant från Jeppesen
 • Lisa Bergman , näringslivsrepresentant från Gryaab
 • Håkan Cardfelt, Polhem
 • Fredrik Olofsson, Hulebäcks
 • Ingemar Nordenberg, Aranäs
 • Vacant, Göteborgs universitet

Studenter

 • Klara Balkhammar, antagen 2013
 • Robin Persson-Söderholm, antagen 2013
 • Ellinor Wennberg, antagen 2014

Chalmerslärare

 • Jens Kabo, lärare från Ingenjörsutbildningsvetenskap på Chalmers
 • Jan Wickenberg, lärare från Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers
 • Johanna Lönngren, doktorande Engineering Education

Mästarlärare

 • Marcus Gustafsson från Göteborgs tekniska gymnasiem
 • Viveca Johansson, Mikael Elias teoretiska gymnasium

Programansvarig

 • Samuel Bengmark

2013/2014

Linus Eriksson, näringslivsrepresentant från Ericsson Adacemy
Marcus Holhammar, näringslivsrepresentant från Västsvenska handelskammaren
Karl-Johan Höjer, utbildningsväsendets representant och
Robin Willsson, antagen 2012
Felix Falk, antagen 2012
Klara Balkhammar, antagen 2013
Robin Persson-Söderholm, antagen 2013
Mikael Holmqvist, lärare från Göteborgs universitet
Jens Kabo, lärare från Ingenjörsutbildningsvetenskap på Chalmers
Jan Wickenberg, lärare från Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers
Sven Engström, lärare från Kemi och fd vicerektor på Chalmers
Éva Fülöp, lärare och doktorandrepresentant
Ingemar Axelsson från Aranäsgymnasium
Marcus Gustafsson från GTG
Samuel Bengmark, programansvarig

Programråd 2012/2013

Karl-Johan Höjer,Områdeschef för Lindholmens gymnasieskolor
Marcus Holhammar, Västsvenska handelskammaren
Linus Eriksson, Ericsson Adademy
Fredrika Lagergren Wahlin, prefekt för Stadsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet
Sven Engström, avdelningschef för Kemiteknik på Chalmers tekniska högskola
Jan Wickenberg, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Jens Kabo, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap
Åsa Ek, gymnasielärare på Ale gymnasieskola
Ingemar Axelsson, gymnasielärare på Aranäsgymnasiet
Suvi Panas, student på Lärande och ledarskap
Erika Thorsell, utbildningssekreterare på Lärande och ledarskap
Eva Ragnarsson Sponås, studievägledare på Lärande och ledarskap
Samuel Bengmark, programansvarig på Lärande och ledarskap

Programråd 2011/2012

Karl-Johan Höjer,Områdeschef för Lindholmens gymnasieskolor
Marcus Holhammar, Västsvenska handelskammaren
Linus Eriksson, Ericsson Adademy
Fredrika Lagergren Wahlin, prefekt för Stadsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet
Sven Engström, avdelningschef för Kemiteknik på Chalmers tekniska högskola
Jan Wickenberg, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Jens Kabo, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap
Åsa Ek, gymnasielärare på Ale gymnasieskola
Ingemar Axelsson, gymnasielärare på Aranäsgymnasiet
Suvi Panas, student på Lärande och ledarskap
Nakisa Gordani, student på Lärande och ledarskap
Erika Thorsell, utbildningssekreterare på Lärande och ledarskap
Eva Ragnarsson Sponås, studievägledare på Lärande och ledarskap
Samuel Bengmark, programansvarig på Lärande och ledarskap

Chalmers kombinationsutbildning