Jubileum 2023

Lärande och ledarskap jubilerar vi varje år genom att i slutet på våren samlas och lyssna på inbjudna alumner, studenter, mästarlärare, experter, politiker eller andra som pratar om lärande och ledarskapsrelevanta frågor.

Tid: 2 juni , klockan 15.15-16.30
Plats: Scaniassalen i Kårhuset, campus Johanneberg

Dagordning

15:15 Välkomnande

15:20 Carina Ståhl Alsop, avgående mästarlärare

15:35 Jan Wickenberg, lärare på LoL

15:45 Philip Gerlee, programansvarig för LoL

15:55 – Mingel

Chalmers kombinationsutbildning