Jubileum

Varje läsår på Lärande och ledarskap avslutas med ett jubileum då vi firar ännu ett år för Chalmers kombinationsutbildning. Då utbildningen syftar till att utbilda lärare med förmåga att leda och ledare med förmåga att få andra att förstå inbjuder vi både talare med inblick i aspekter av lärande och av ledarskap i skola så väl som i näringsliv.

Chalmers kombinationsutbildning