Jubileum 2021

Lärande och ledarskap jubilerar vi varje år genom att i slutet på våren samlas och lyssna på inbjudna alumner, studenter, mästarlärare, experter, politiker eller andra som pratar om lärande och ledarskapsrelevanta frågor.

Tid: 4 juni , klockan 15.15-16.30

Mötesplats: https://chalmers.zoom.us/j/68278557903

Dagordning

15.15 Välkomnande

15.20 Samuel Bengmark introducerar Sheila

15.25 Sheila Galt, avgående examinator på programmets två skolförlagda VFU-kurser

15.45 Kajsa Taylor, avgående mästarlärare i teknik (2019-2020)

15.55 Paus

16.05 Greta Braun, doktorand vid Produktionssystem, Chalmers

16.15 Philip Gerlee, MPA

16.30 Avslutning

Chalmers kombinationsutbildning