Unik utbildning

Efter examen kommer du ha mycket praktisk erfarenhet av ledarskap. Praktikkurserna i gymnasieskolan innebär att du kommer att agera som ledare för en grupp med ca 30 unga vuxna som du skall få att sträva mot höga individuella mål och hjälpa dem att finna sina egna vägar mot dessa. Du kommer också att ha stor vana att undervisa och presentera för andra människor. Detta kommer att ge dig trygghet både om du står framför en gymnasieklass och om du står framför din projektgrupp eller kanske företagets ledningsgrupp.

Under utbildningen kommer du också att arbeta mycket med att ge och ta återkoppling kopplat till ditt ledarskap och din undervisning. Tillsammans med en del andra inslag om gruppdynamik och mellanmänsklig interaktion kommer detta innebära en personlig utveckling för din del. Sammanslaget ger allt detta dig en unik kompetens, både som ingenjör och som lärare.

Utbildningar som kombinerar ingenjörs- och lärarstudier finns sedan ett antal år tillbaka vid Tammerfors universitet i Finland och vid KTH i Stockholm. Man har där haft mycket goda resultat och studenterna har varit attraktiva på arbetsmarknaden. Nu finns också möjligheten för dig att studera till dubbelexamen vid Chalmers.

Chalmers kombinationsutbildning