Karriärmöjligheter

Programmet förbereder dig för två karriärer. Såväl företag som gymnasieskolor har idag ett stort behov av pedagogiska och kommunikativa civilingenjörer och lärare. Du kommer att ha friheten och möjligheten att röra dig mellan näringslivet och skolan, beroende på dina önskemål. Detta är också en extra trygghet vid konjunktursvängningar.

I civilingenjörsrollen kommer du vara speciellt kompetent för att arbeta med frågor som rör kunskapsbildning och kommunikation, tex för att utbilda kund eller medarbetare, eller för att både förstå och nå kunden vid kravspecifikation eller vid försäljning. Som ingenjör blir du också mycket väl förberedd för att arbeta med lednings- och samverkansfrågor, tex som projektledare eller i andra uppdrag som innebär att leda människor.

Lärarrollen innebär stor autonomi och möjlighet att påverka, inspirera och leda på ett väldigt konkret och direkt plan. Du kommer att få behörighet att undervisa i matematik och ett av ämnena fysik, kemi eller teknik beroende på dina tidigare studier. Arbetsmarknaden för gymnasielärare i dessa ämnen ser ut att vara mer än gynnsam under många decennier framöver och du kommer att vara hett eftertraktad.

Chalmers kombinationsutbildning