Verksamhetsförlagd utbildning

Lärande och ledarskap i praktiken 1 och 2, 7,5hp + 7,5hp

Under utbildningen genomgår Lärande och ledarskapsstudenterna två perioder av verksamhetsförlagd utbildning i en övningsskola. Den första VFU-perioden görs redan under första året och den andra VFU-perioden genomförs under år två på programmet.

Vi erbjuder också en särskild handledarutbildning för våra handledare på övningsskolorna.

Lärande och ledarskap i praktiken – breddning, 7,5hp

Som del i utbildningen skall Lärande och ledarskapsstudenterna genomföra en verksamhetsförlagd utbildning mot slutet av sin utbildning. Detta för att bredda sina kunskaper om och få erfarenhet av, hur lärandet och ledarskapet praktiseras och organiseras i näringsliv eller skola.

Studenter har bland annat varit på Västsvenska Handelskammaren och Jeppesen Systems AB.

Tror du att en gymnasielärare skulle få nya insikter om lärande och ledarskap genom samverkan med personer i din organisation? Tror du att en nyutbildad ingenjör skulle ha nytta av att få ta del av hur ni arbetar?

Ta chansen att medverka i Chalmers utbildning av kombinationsstudenter. Lär känna en student genom att låta henne eller honom ingå i ert arbetslag under några veckor för att se och lära av hur hur ni arbetar i din organisation. Om du vill ha med information, kontakta oss.

Chalmers kombinationsutbildning