Alumner

Här kommer korta presentationer av några av våra första alumner.

Edvin Linge

Vad är din akademiska bakgrund?

Teknisk matematik på Chalmers, där jag först inriktade mig mot Data/IT för att sedan läsa Lärande och ledarskap som masterdel.

Vad gör du idag?

Jag jobbar som Systems Analyst på Jeppesen Systems AB. Ett företag som här i Sverige gör mjukvara som används av flygbolag för att planera sin flygande personal. Globalt sett är företaget mest känt för flygkartor. Arbetet innebär att jag större delen av tiden programmerar i C# och python.

Vad fick dig att söka Lärande och ledarskap?

Jag har alltid varit intresserad av lärande men med tanke på min akademiska släkt så har civilingenjör varit det självklara valet. Genom Lärande och ledarskap fick jag möjlighet att kombinera dessa världar!

Hur var det att studera på Lärande och ledarskap?

Vi hade väldigt intresserade föreläsare och fantastisk sammanhållning i klassen.

Har du i ditt jobb idag nytta av det du har med dig från Lärande och ledarskap?

Min kompetens tas tillvara genom att jag håller i interna såväl som externa kurser om vår mjukvara. Planen är också att jag ska utveckla kurserna framöver. Å andra sidan kommer både organisationsteori, ledarskap och gruppdynamik väl till pass för att förstå och följa allt förändringsarbete som görs på arbetsplatsen. Därmed blir jag betydligt mer effektiv och kan aktivt hjälpa till att få hela teamet att fungera bra ihop.

Vad skulle du vilja säga till den som funderar på att välja Lärande och ledarskap?

Om du någon gång varit intresserad av att bli lärare, men satsat på den naturvetenskapliga banan i stället, då är detta den perfekta avslutningen på utbildningen.

JonathanJonathan Gren

Utbildning: Maskiningenjörsexamen 180p, Masterprogrammet, Lärande och Ledarskap 120p

Yrke: Field Application Engineer på Jensen Sweden AB

Mitt arbete som Applikationsingenjör går ut på att konfigurera Jensen’s egen mjukvara så att det passar den aktuella anläggningen. Mjukvaran läggs sedan in på plats hos kund där den finjusteras ytterligare för att systemet ska fungera så bra som möjligt. Detta besök hos kund kallar vi för en ”Start up”. För mig kan en start up innehålla båda programmering och konfigurering av mjukvaran såväl som all typ av hands-on arbete som att flytta givare till att koppla el och pneumatik. Arbetet innebär mycket resor runt om i världen vilket ger mig en enorm erfarenhet av att hantera olika typer av människor från olika kulturer och länder. Min utbildning på Lärande och Ledarskap har förberett mig på mötet med människor och inte minst den utbildning vi har med kund under en start up. Jag upptäckte redan under mina första resor att det finns mycket att jobba på vad gäller denna utbildning, både i hur man bemöter folk och hur man presenterar utbildningsmaterialet. För mig är detta drömjobbet, jag får kombinera praktiskt arbete med teori och jag får resa runt i världen och träffa nya människor hela tiden. Socialt och tillämpat vilket gör att man alltid får den snabba responsen som jag som person är beroende av för att kunna utföra ett bra arbete.

Suvi Panas

Vad är din akademiska bakgrund?

Studier på Bioteknikprogrammet på Chalmers med Lärande och ledarskap som masterdel.

Vad gör du idag?

Genom mitt examensarbete på Lärande och ledarskap fick jag kontakt med SCA och började som Brand & Innovation Capability Excellence – Digital projects. Jag jobbade med med e-learnings, IT samarbeten och digital kommunikation för lärande i globala företag. Idag är jag Assistant Digital Manager

Vad fick dig att söka Lärande och ledarskap?

Efter att ha insett att jag alltid hamnar i sammanhang med det gemensamt att det handlar om lärande och möten mellan människor (Universeum, kemiövningsledare, mentorskap) tänkte jag att det kanske inte är en slump utan faktiskt säger något om vad jag vill i livet. Jag tog ett sabbatsår från Chalmers och jobbade heltid med Den ideella föreningen Intize. Under mitt år där blev jag mer och mer säker på att jag ville ägna mig mer åt att lära mig om vetenskapskommunikation och när Lärande och ledarskap dök upp sökte jag.

Hur är det att studera på Lärande och ledarskap?

Varje dag var det något nytt. Det var väldigt speciellt att läsa om hur man ska tänka när man ska lägga upp en kurs på högskola/gymnasium när man själv studerar. Som student får man en väldigt insyn och ett stort påverkansutrymme, inte bara genom tyckande utan genom att man faktiskt läst på lite. Programmet innehåller mycket praktik och möjligheter att öva det man lärt sig, det är ingen kurs som vi läser “bara för att” utan allt går in i varandra vilket gjorde att det kändes motiverat att läsa den där extra artikeln om feedback – bara för skojs skull!

Vad skulle du vilja säga till den som funderar på att välja Lärande och ledarskap?

Jag tror att lärande och ledarskap är ett perfekt komplement för den som vill påverka hur kunskap förmedlas, oavsett om det är inom ett företag eller på skolan. Ställer du dig ofta frågan “Varför” är det något som uppmuntras inom Lärande och ledarskap. Jag tror också att både industri och skola är positiva till fler reflekterande, intresserande medarbetare som vågar titta på ett problem från många olika synvinklar.

Har du i ditt jobb idag nytta av det du har med dig från Lärande och ledarskap?

Idag jobbar jag som Assistant Digital Manager för Tork på SCA. Jag jobbar alltså med marknadsföring – vilket inte är så långt ifrån pedagogik. Det handlar om att förändra beteenden, att få en individ att gå från ett sätt att tänka på till ett annat. Varje gång vi utvecklar en ny kampanj eller applikation så måste detta förankras i alla länder – det handlar enbart om lärande! Internt jobbar vi mycket med webinarier, e-learnings och kommunikationen måste alltid vara så pedagogisk som möjligt. Just nu jobbar jag i England, och på det här kontoret finns till och med avsatt tid för training på eftermiddagarna. Kanske skulle det kunna kallas för information? Men här kallas det lärande. Jag blir alltid positivt överraskad över hur uppskattat lärande i sig är i en så stor organisation som SCA.

Vad skulle du vilja säga till den som funderar på att välja Lärande och ledarskap?

Jag tror att lärande och ledarskap är ett perfekt komplement för den som vill påverka hur kunskap förmedlas, oavsett om det är inom ett företag eller på skolan. Ställer du dig ofta frågan “Varför” är det något som uppmuntras inom Lärande och ledarskap. Jag tror också att både industri och skola är positiva till fler reflekterande, intresserande medarbetare som vågar titta på ett problem från många olika synvinklar.

nakisaNakisa Gordani

Vad är din akademiska bakgrund?

Automation och mekatronik programmet Chalmers och masterprogrammet Lärande och ledarskap.

Vad gör du idag?

Jag är Test Engineer på HiQ och jobbar som konsult på Volvo Trucks inom Active Safety functions and electronics.

FelixFelix Falk

Vad är din akademiska bakgrund?

Teknisk Fysik med Lärande och ledarskap som masterdel.

Vad gör du idag?

Jag är lärare i fysik och matematik på Göteborgs tekniska gymnasium. Arbetet innebär att jag har ansvar för fyra fysikkurser och en matematikkurs. Pedagogiska och praktiska avvägningar får hela tiden göras i stort och i smått, från kursplanering till lektionsplanering till det specifika mötet med en elev i stunden. Det är spännande utmaningar och det gäller att hålla sin entusiasm och analysförmåga igång så mycket det bara går.

Vad fick dig att söka Lärande och ledarskap?

Redan under andra året på Chalmers engagerade jag mig en studentorganisationen Intize som bedriver mentorskap för gymnasieelever. Glädjen och utmaningen i att få hjälpa en annan människa att forma ny begreppsförståelse fick mig än mer intresserad av lärande, inte minst betydelsen av relationsbildande och motivation. Sedan tog jag studieuppehåll och blev verksamhetsansvarig för Intize på heltid. Jag kom i närmre kontakt med Lärande och Ledarskap och fångades av det engagemang som fanns kring att skapa både en bra ny utbildning, och kring inlärningsfrågor generellt. Jag insåg att detta var frågor som jag kunde se mig själv arbeta med på sikt.

Hur var det att studera på Lärande och ledarskap?

Tufft! Jag vet att inte alla håller med mig, men jag la mer tid på studierna här än vad jag tidigare gjort på grundutbildningen i Teknisk Fysik. Kanske var det det att det aldrig gick att vara riktigt färdig eller känna att man behärskade något fullt ut som gjorde att det hela tiden gick att fortsätta diskussionen och sökandet efter fler perspektiv.

Spännande! Så många svåra frågeställningar utan givna svar, ständiga för- och nackdelar att väga mot varandra, men ändå en känsla av att komma framåt. För mig som riktade in mig på ett lärarrelaterat jobb gick det också ofta att se direkt relevans i vad vi lärde oss.

Det jag kanske mest av allt uppskattade var att så ofta det gick gav lektionernas och projektens upplägg exempel på det som vi studerade. En kurs i projektplanering innehåller naturligtvis ett projekt som ska planeras och genomföras. En lektion om klassrumsklimat och normer innehåller en diskussion om hur vårt eget samtal ser ut. Ett kursmål om feedback övas genom att vi testar olika modeller och utvärderar hur vi ger varandra feedback i klassrummet.

Har du i ditt jobb idag nytta av det du har med dig från Lärande och ledarskap?

Javisst, det mesta jag gör kopplar på ett eller annat sätt till utbildningen. Dels den teoretiska förståelsen och sättet att prata om undervisning. Alla idéer om hur en kurs, lektion eller pedagogiskt samtal kan läggas upp och vilka avvägningar som behöver göras. Också alla de praktiska exempel vi stött på både på egna lektioner och under praktiken blir användbara när man ska skapa egna kursupplägg.

Vad skulle du vilja säga till den som funderar på att välja Lärande och ledarskap?

Det är ett bra program med gediget intresserade lärare. Var beredd på att få syssla med saker som inte alltid går att få tydliga svar på. Att ifrågasätta sig själv, eller åtminstone sitt agerande, kommer helt klart att vara en viktig del av studierna. Om du tycker att det låter som en utvecklande utmaning, och är intresserad av strukturer kring lärande och människors interaktion, då kommer du inte att bli besviken!

Chalmers kombinationsutbildning