Kontakt

Programansvarig

Tommy Gustafsson
tommy.gustafsson ‘at’ chalmers.se
031-772 5306

Studievägledare

Annelie Hämäläinen Levin
annelie.h.levin ‘at’ chalmers.se
031-772 6320

Utbildningssekreterare

Eva Albers
eva.albers ‘at’ chalmers.se
031-772 3844

Chalmers kombinationsutbildning