Kontakt

Programansvarig

Samuel Bengmark
samuel ‘at’ chalmers.se
031-772 5302

 

 

Studievägledare

Pia Hepsever
pia.hepsever ‘at’ chalmers.se
031-772 2805

Utbildningssekreterare

Lars Nordlund
lars.nordlund ‘at’ chalmers.se

 

Chalmers kombinationsutbildning