Vad krävs

Antagning

Platserna på programmet fördelas inte bara utifrån studieprestationer utan också baserat på intervjuer med sökande. Godkänd intervju är ett behörighetskrav. Under 2012 planeras intervjuerna att genomföras veckan innan midsommar, preliminärt 18-20 juni. Vi planerar att i slutet av maj meddela alla förstahandsökande vilken dag och tidpunkt deras intervju genomförs.

För externa sökande

Se tillträdesregler i utbildningsplanen samt Chalmers generella krav på externa sökande till masterprogram.

För att kunna få ut ämneslärarexamen måste man slutligen ha 90 hp i ena ämnet och 120 hp i det andra, dvs sammanlagt 210 hp inom fysik, kemi, matematik eller teknik. Inom Lärande och ledarskap räknas examensarbete (30 hp). Så om du bara uppfyller minimikravet om 65 + 85 högskolepoäng vid antagningen kommer du att behöva komplettera med minst 30 hp för att kunna nå upp till examenskraven för ämneslärare.

Som extern sökande kan du inte nå civilingenjörsexamen via Lärande och ledarskap. För detta krävs att man är ingenjörsstudent på Chalmers.

För Chalmers civilingenjörsstudenter

Du måste uppfylla Chalmers generella krav för att kunna antas till Chalmers masterprogram.

För att kunna få ut ämneslärarexamen efter Lärande och ledarskap måste du läsa till matematikrelaterade (Ma) eller ingejörsrelaterade (Ing) kurser enligt nedanstående tabell. Dessa bör du passa på att läsa bland de valfria kurserna i kandidatprogrammet på ditt civilingenjörsprogram. Följande elva civilingenjörsprogram har ackrediterat Lärande och ledarskap:

Program Kompletteringsbehov för ämneslärarexamen Tänkbara förslag på kurser på kandidatnivå för komplettering till ämneslärarexamen
Automation och mekatronik 7,5hp Ma
Arkitektur och teknik 12 hp matematik Detta har omvärderats 20190228.
Bioteknik 7,5hp Ma och 7,5 hp Ing Oorganisk och organisk kemi samt någon av Matematisk modellering eller Matematik och samhälle
Datateknik 10hp Ma och 12,5 hp Ing Flervariabelanalys eller Matematisk modellering samt Programming paradigms eller Parallellprogrammering samt ytterligare en teknikkurs.
Informationsteknik 15 hp Ma och 15 hp Ing Flervariabelanalys eller Numerisk linjär algebra, Databaser eller teknikhistoria, Funktionell programmering eller Testing, debugging and verification samt Ändliga automater och formella språk.
Kemiteknik 7,5 hp Ma Matematisk modellering
Kemiteknik med fysik Inga ytterligare krav
Maskinteknik 15 hp Ma Finita element metoden eller Transformer och diffekvationer
Samhällsbyggnadsteknik 15 hp Ma, 7,5 hp Ing Infrastruktur och anläggning: Byt ut Hydrologi och dagvatten mot matematik.
Byggnader och anläggningskonstruktion: Byt ut Installationsteknik mot matematik.
Teknisk design 22,5-36 hp Ma Statistik TMS062 och ytterligare kurser matematik.
Teknisk fysik 4 hp Ma
Teknisk matematik 17,5 hp Ma och 12,5 Ing PDE eller Optioner och matematik samt Optimering, Parallellprogrammering och ytterligare teknikkurs
Väg- och vattenbyggnad 11 hp Ma och 4 hp Ing Strukturmekanik samt valfri matematikkurs.

För Chalmers högskoleingenjörsstudenter

För att antas till Lärande och ledarskap krävs utöver obligatoriet i högskoleingenjörsprogrammet ett antal (ofta 3 stycken) kompletteringskurser. Vilka dessa är beror på högskoleprogram.  Mer information hittas i Chalmers behörighetskrav.  Leta upp dokumentet “Appendix med kurskrav för Chalmerister” och finns där i stycket om Lärande och ledarskap (sid 18). För de högskoleingenjörsprogram som inte nämns där gäller samma antagningskrav som för externa studenter.

För att kunna få ut ämneslärarexamen efter Lärande och ledarskap måste du dessutom, på liknande sätt som civilingenjörsstudenterna, komplettera med ytterligare matematik och teknik/kemi.  Schabloner för detta finns inte utan beroende på profil. Detta avgörs alltså individuellt i samband med antagning. Som riktlinje kan ovanstående tabell för civilingenjörsstudenterna användas, men tillägg kan ske beroende på skillnader mellan högskoleingenjörsprogrammet och de tre första åren på motsvarande civilingenjörsprogram.

För att kunna erhålla civilingenjörsexamen krävs att Lärande och ledarskap är ackrediterat av relaterat civilingenjörsprogram (se tabell ovan).

Chalmers kombinationsutbildning