Kurser

Programtablå

Kursbeskrivningar
Kursbeskrivningar finns väl beskrivet på Chalmers centrala hemsida via denna länk.

Vill du titta på kursplanerna och se hur alla kurserna tillsammans samverkar får att nå programmålen skall du titta på Programmatrisen.

Chalmers kombinationsutbildning