Civilingenjör - examensmål
Ämneslärare - examensmål
  Lärande och ledarskap - Chalmers utbildning

Lärande och ledarskaps kompetensmodell, de nationella examensmålen och kurserna.
Kandidatprogram
Matematik, undervisning och bedömning
Utbildningens uppgifter och ramar
Leda individ och grupp
Lärande och ledarskap i praktiken 1
Problemlösning och lärande
Naturvetenskapligt och teknisk lärande
Modeller för förståelse
Utvecklingsprojekt i praktiken
Humanvetenskapliga perspektiv på naturvetenskap och teknik
Lärande och ledarskap i praktiken 2
Learning and leading in dysfunctional organizations
Lärande och ledarskap i praktiken - breddning
Mastersexamensarbete
1 ÄMNE
1.1 Begrepp, procedurer och problemlösning                            
1.2 Tillämpning, relevans och påverkan                            
1.3 Vetenskaplighet          
2 LÄRANDE                            
2.1 Bedöma, lyssna och avläsa                            
2.2 Designa, utvärdera och utveckla                            
2.3 Förklara,  begripliggöra, informera                            
3 LEDARSKAP                            
3.1 Mål                            
3.2 Organisera resurser                            
3.3 Få med människor, samarbeta                            
4 VIDAREUTVECKLING                            
4.1 Egen utveckling          
4.2 Yrkets utveckling          
4.3 Ämnets utveckling          


Programmatrisen är upprättad i enlighet med CDIO-ramverket med följande notation på sambandet mellan kurser och examensmål:
I: introducerar
U: undervisar och examinerar
A: använder, tillämpar