Mästarlärare

Lärande och ledarskap har två mästarlärare. Mästarlärare är skickliga gymnasielärare som jobbar 40% var under två år i Chalmers kombinationsutbildning. De medverkar i de flesta av programmets kurser och står för beprövad erfarenhet och exempel från praktiken. Också i arbetet med dem verksamhetsförlagda delen av utbildningen spelar mästarlärarna en mycket viktig roll.

Introduktionsinformation till ny mästarlärare 1.2

Mästarlärarnas blogg från konferens med Uteachs Master teachers.

Våra mästarlärare

2016-2018, Katarina Maiqvist

Sjölins gymnasium.

2015-2017, Fredrik Olofsson

Fredrik är förstelärare på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke. Han undervisar i matematik och fysik på naturprogrammet och har ett särskilt intresse för hur IKT och digitala verktyg kan berika undervisningen.

2014-2016, Viveca Johansson

Viveca är gymnasielärare i kemi och matemtaik på Mikael Elias teoretiska Gymnasium. Viveca har tidigare nästan 20 år som konsult inom riskanalys avseende kemikaliehantering inom industriell verksamhet och samhällsplanering.

2013-2015, Marcus Gustafsson

Marcus är gymnasielärare på Göteborgsregionens tekniska gymnasium (GTG) och Göteborgs tekniska college i Göteborg. Marcus har också erfarenheter av att jobba som som forskningsingenjör i näringslivet.

2012-2014, Ingemar Nordenberg (fd. Axelsson)

Ingemar är gymnasielärare på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka, där han är samordnare på IB-programmet. Han undervisar i ämnena matematik och kemi och är intresserad av betyg- och bedömningsfrågor.

2011-2013, Åsa Ek

Åsa är gymnasielärare på Ale gymnasium i Ale, där hon varit programansvarig för NV, schemaläggare samt undervisar i fysik och matematik. Åsa har en bakgrund som civilingenjör i Teknisk fysik och har innan hon utbildade sig till gymnasielärare jobbat ett antal år i industrin.

 

Chalmers kombinationsutbildning