Mästarlärare

Mästarlärare är skickliga gymnasielärare som jobbar 20-40% av heltid under tre år (två år fram till 2020) på Chalmers utbildning Lärande och ledarskap. Mästarlärarna medverkar i många av programmets kurser och står för beprövad erfarenhet och exempel från praktiken. Inte minst i arbetet med den verksamhetsförlagda delen av utbildningen spelar mästarlärarna en mycket viktig roll.

På Chalmers finns normalt tre mästarlärare (två fram till 2020). Vi söker omväxlande lärare i ämnena fysik, kemi och teknik.

Mästarlärare vid Lärande och ledarskap

2023-2026, Anna Nordqvist

Anna är gymnasielärare i kemi och matematik vid Polhemsgymnasiet.

2021-2024, Thorbjörn Engdahl

Thorbjörn är gymnasielärare i teknik, fysik och matematik vid NTI Johanneberg.

2020-2024, Fredrik Nordling

Fredrik är gymnasielärare i fysik och matematik på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke.

Tidigare mästarlärare

2020-2023, Carina Ståhl Alsop

Carina är gymnasielärare i kemi och matematik på Östrabogymnasiet i Uddevalla.

2019-2022, Kajsa Taylor

Kajsa är gymnasielärare i teknik och matematik på Göteborgs tekniska gymnasium.

2018-2020, Anders Nimmermark

Anders är gymnasielärare i kemi på Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn.

2017-2019, Linda Gunnarsson

Linda är lärare i fysik och matematik på Hulebäcksgymnasiet och i sin undervisning jobbar hon mycket med aktivt och kollaborativt lärande, där eleverna utmanas och aktiveras i diskussioner och problemlösningar för att lära av varandra. Hon har en bakgrund som forskarassistent och har disputerat i fysik med inriktning mot nanofysik på Chalmers.  På Hulebäcksgymnasiet ansvarar hon även för en forskarkurs, där eleverna får möjlighet att utföra “riktig” forskning hos en forskargrupp på Chalmers eller GU under sitt gymnasiearbete. Läs artikel om Linda i tidningen Gymnasiet.

2016-2018, Katarina Maiqvist

Katarina och kemi och matematiklärare på Katrinelundsgymnasiet.

2015-2017, Fredrik Olofsson

Fredrik är förstelärare på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke. Han undervisar i matematik och fysik på naturprogrammet och har ett särskilt intresse för hur IKT och digitala verktyg kan berika undervisningen.

2014-2016, Viveca Johansson

Viveca är legitimerad gymnasielärare i kemi, matematik och hållbart samhälle och arbetar på Mikael Elias teoretiska Gymnasium. Hon har en fil.kand i kemi från Högskolan i Sundsvall och har studerat biologi och matematik och har en ämneslärarexamen från Göteborgs universitet. Viveca har 17 års erfaranhet av arbete  som konsult inom riskanalys avseende kemikaliehantering inom industriell verksamhet och samhällsplanering.

2013-2015, Marcus Gustafsson

Marcus är förstelärare på Göteborgsregionens tekniska gymnasium (GTG) och Göteborgs tekniska college i Göteborg. Han magisterexamen i matematik, magisterexamen i fysik och ämneslärarexamen från Karlstad.  Han är legitimerad lärare i matematik, fysik och hållbart samhälle. Marcus har också erfarenheter av att jobba som som forskningsingenjör i pappersindustrin med fokus på utveckling av beräkningsmodeller.

2012-2014, Ingemar Nordenberg (fd. Axelsson)

Ingemar är gymnasielärare på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka, där han är samordnare på IB-programmet. Han undervisar i ämnena matematik och kemi och är intresserad av betyg- och bedömningsfrågor.
Mästarlärarnas blogg från konferens med Uteachs Master teachers.

2011-2013, Åsa Ek

Åsa är gymnasielärare på Ale gymnasium i Ale, där hon varit programansvarig för NV, schemaläggare samt undervisar i fysik och matematik. Åsa har en bakgrund som civilingenjör i Teknisk fysik och har innan hon utbildade sig till gymnasielärare jobbat ett antal år i industrin.

Chalmers kombinationsutbildning