Jubileum 2016

Välkommen till Lärande och ledarskaps jubileum 2016

Välkommen att fira ett femte år med Chalmers kombinationsutbildning Lärande och ledarskap. Utbildningen syftar till att utbilda lärare med förmåga att leda och ledare med förmåga att få andra att förstå. Till våra jubileum inbjuder vi talare med inblick i aspekter av lärande och av ledarskap i både skola och näringsliv. 2016 års medverkande är:

LISELOTT SVEDJELAND

Liselott är vanligtvis rektor för F-3-skolan Tretjärnsskolan i Angered, den stadsdel i Göteborg som har högst andel boende med modersmål på andra språk än svenska. För tillfället är hon ledig från rektorsjobbet för att leda projektet Vägen in, som syftar till att erbjuda de boende i stadsdelen Angered en tydligare och enklare ingång till det svenska samhället. Liselott kommer att tala om samtid och framtid när det gäller kultur och mångfald i skolan.

BIRGER HÄRSJÖ

Birger är sedan ett drygt decennium verksam som managementkonsult och hjälper företag och offentliga organisationer att arbeta med en särskild riskhanteringsmetod som heter Business Continuity Management. I korthet innebär detta att Birger först förmår sina kunder att inse vad som skulle kunna hända, och sedan hjälper dem att vara bättre förberedda. Ett intressant sammanträffande är att Krisberedskapsmyndigheten bjöd in Birger att komma och berätta om metoden och sitt arbete, och strax därefter lade myndigheten ned sin verksamhet. Birger kommer att prata om utmaningar kring lärande i industrin.

VIVECA JOHANSSON

Som traditionen bjuder håller vår avgående mästarlärare också en presentation. Viveca är förstelärare från Mikael Elias Gymnasium och är lärare i kemi, matematik och naturkunskap. Innan hon sadlade om till lärare var hon konsult och bland annat expert i riskanalyser inom samhällsplanering.

 

Tid: Tisdag 31 maj 15-17,
Plats: Fakultetsvåningen, Vasa hus 8, Vera Sandbergs allé 5B, 411 33 Göteborg
Anmäl dig senast 2016-05-27 12:00 via denna länk: (Doodle)

 

Chalmers kombinationsutbildning