Examensarbete

Examensarbete vid Lärande och ledarskap, 30hp.
Examensarbeten på Lärande och ledarskap innebär ett examensarbete i ingenjörsämnet/undervisningsämnet och skall ha en didaktisk dimension. Om du vill ha mer information kontakta oss.

Exempel på examensarbeten från Lärande och ledarskap kan hittas i Chalmers ODR.

Examensarbeten på Lärande och ledarskap som blivit publicerade som artiklar:

  • Pareto, L., Pettersson, I., Söderberg, M. (accepted 2023). Informal learning experiences by exploration of visual research data in a science center. To appear in Proc 15th Int’l Conference on Education and New Learning Technologies

Chalmers kombinationsutbildning