Antagningsintervju

Platstilldelning till Lärande och ledarskap sker inte bara utifrån studieprestationer utan också baserat på antagningsintervjuer. Intervjuerna hålls normal i månadsskiftet maj/juni för Chalmersomgången och februari/mars för den nationella omgången. Då hoppas vi att du som sökande kan prioritera denna antagningsintervju och göra dig fri att medverka. Intervjun tar ca 15 minuter. Av tidsskäl tvingas vi genomföra dessa intervjuer innan den formella behörigheten prövats.

Innan intervjun ber vi dig om tre saker:

  1. Ett personligt brev på högst en sida där du berättar varför du sökt detta program, varför du skulle passa i de roller som Lärande och ledarskap leder mot samt slutligen vad du tycker karakteriserar bra undervisning. Brevet skall laddas upp på antagning.se.
  2. Ditt CV, som du gärna får komplettera med dina erfarenheter med relevans för områdena lärande och ledarskap. Bifoga en bild som vi kan använda för att minnas vem som är vem under intervjuerna. CV:t skall laddas upp på antagning.se.
  3. Vi kommer att inleda intervjun med att du genomför ett femminuters undervisningspass som du planerat noggrant i förväg. Du väljer själv tema för ditt undervisningspass men med begränsningen att det skall vara något inom matematik, fysik, kemi eller teknik som förekommer i gymnasieskolan. Det finns vit tavla och projektor i rummet. Tänk på att fem minuter är lite tid.

Chalmers kombinationsutbildning