Antagningsintervju

Platstilldelning till Lärande och ledarskap sker inte bara utifrån studieprestationer utan också baserat på antagningsintervjuerIntervjuerna hålls normal under en eller två dagar i första halvan av juni månad. Då hoppas vi att du som sökande kan prioritera denna antagningsintervju och göra dig fri att medverka Intervjun tar ca 15 minuter. Av tidsskäl tvingas vi genomföra dessa intervjuer innan den formella behörighet prövats.

TIll intervjun ber vi dig om tre saker:

  1. Ett personligt brev på högst en sida där du berättar varför du sökt detta program, varför du skulle passa i de roller som Lärande och ledarskap leder mot samt slutligen vad du tycker karakteriserar bra undervisning.
  2. Ditt CV, som du gärna får komplettera med dina erfarenheter med relevans för områdena lärande och ledarskap. Bifoga en bild som vi kan använda för att minnas vem som är vem under intervjuerna.
  3. Vi kommer att inleda intervjun med att du ger en femminuters introduktion av något begrepp inom matematik, fysik, kemi eller teknik som förekommer i gymnasieskolan. Du väljer begreppet själv och planerar din presentation noggrant innan intervjun. Det finns svart tavla, OH och projektor i rummet. Tänk på att fem minuter är lite tid.

.

Chalmers kombinationsutbildning