Jubileum 2020

Lärande och ledarskap jubilerar vi varje år genom att i slutet på våren samlas och lyssna på inbjudna alumner, studenter, mästarlärare, experter, politiker eller andra som pratar om lärande och ledarskapsrelevanta frågor.

Tid: 4 juni , klockan 15.15-17.00

Mötesplats: https://chalmers.zoom.us/j/64499442649?pwd=Mmk0VG5rSHZwUldjV3RmamZkWHRxUT09

Dagordning

15.15 Välkomnande

15.20 Sven Engström, Chalmers vicerektor för grundutbildning 2007-2012 och intiativtagare till Chalmers kombinationsutbildning.

15.50 Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers vicerektor för utbildning och livslångt lärande sedan 2019.

16.10 kort paus

16.15 Anders Nimmermark, mästarlärare 2018-2020

16.30 Philip Gerlee, tillträdande MPA

16.40 Samuel Bengmark, MPA 2011-2020

17.00 Avslutning

Chalmers kombinationsutbildning