Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt i praktiken 7,5hp
Vill ni utveckla lärandet eller ledarskapet inom din organisation. Låt studenter på Lärande och ledarskap genomföra utvecklingsarbetet inom kursen Utvecklingsprojekt i praktiken. Om du vill ha mer information, kontakta oss.

Exempel på utvecklingsprojekt: Se sidan studentrapporter.

Chalmers kombinationsutbildning