Chalmerist

Civilingenjörsutbildning

Studerande på kandidatprogram

Innan du söker: För att få sin dubbelexamen som både lärare och civilingenjör är det viktigt hur många poäng man har läst i olika ämnen. Lista över vad som behövs för olika program hittar du längst ner på denna sidan.

När du söker: Som studerande på kandidatnivå på Chalmers är det samma tid för Lärande och ledarskap som vilket annat masterprogram som helst. Vanligtvis är anmälan öppen i början av april.

Hur du söker: Som med de andra masterprogrammen går man via antagning.se och gör sitt val där, dock behöver du även lämna in ett personligt brev och CV, och kommer bli kallad till en intervju. Mer information om personligt brev och intervju hittar du här.

Studerande på masterprogram

Om du som student på masterprogram känner att du antingen vill byta till Lärande och ledarskap eller att du efter din examen vill lägga till en yrkesväg, då kan det vara aktuellt med Lärande och ledarskap.

Vid byte av masterprogram under studieperioden rekommenderar vi dig att ta kontakt med din studievägledare.

Om du vill läsa kompletterade pedagogik utbildning efter det att du tagit examen är det lämpligast att du läser här.

Högskoleingenjörsutbildning

För att antas till Lärande och ledarskap krävs utöver obligatoriet i högskoleingenjörsprogrammet ett antal (ofta 3 stycken) kompletteringskurser. Vilka dessa är beror på högskoleprogram.  Mer information hittas i Chalmers behörighetskrav.  Leta upp dokumentet “Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet…” och läs i stycket om Lärande och ledarskap. För de högskoleingenjörsprogram som inte nämns där gäller samma antagningskrav som för externa studenter.

För att kunna få ut ämneslärarexamen efter Lärande och ledarskap måste du dessutom, på liknande sätt som civilingenjörsstudenterna, komplettera med ytterligare matematik och teknik/kemi/fysik.  Schabloner för detta finns inte utan beror på dina kursval. Detta avgörs alltså individuellt i samband med antagning. Som riktlinje kan tabell längst ner på denna sidan för civilingenjörsstudenterna användas, men tillägg kan ske beroende på skillnader mellan högskoleingenjörsprogrammet och de tre första åren på motsvarande civilingenjörsprogram.

Notera att du som student på ett högskoleingenjörsprogram inte får en civilingenjörsexamen efter du läst Lärande och ledarskap.

Kursval för ämneslärarexamen

För att kunna få ut ämneslärarexamen efter Lärande och ledarskap måste du läsa till matematikrelaterade (Ma) eller ingejörsrelaterade (Ing) kurser enligt tabellen på denna sida. Du bör passa på att läsa bland de valfria kurserna i kandidatprogrammet på ditt civilingenjörsprogram.  Observera dock att du inte behöver dem för att antas till masterprogrammet, bara för att få utämneslärarexamen i slutändan.

Chalmers kombinationsutbildning