Verksamhetsförlagd utbildning

Lärande och ledarskap i praktiken – breddning, 7,5hp

Som del i utbildningen skall Lärande och ledarskapsstudenterna genomföra en verksamhetsförlagd utbildning mot slutet av sin utbildning, för att bredda sina kunskaper om och ge erfarenhet av, hur lärandet och ledarskapet praktiseras och organiseras i näringsliv eller skola.

Tror du att en gymnasielärare skulle få nya insikter om lärande och ledarskap genom samverkan med personer i din organisation? Tror du att en nyutbildad ingenjör skulle haft nytta av att fått ta del av hur ni arbetar?

Ta chansen att medverka i Chalmers utbildning av kombinationsstudenter. Lär känna en student genom att låta henne eller honom ingå i ert arbetslag under några veckor för att se och lära av hur hur ni arbetar i din organisation. Om du vill ha med information kontakta oss.

Studenter har bland annat varit på Västsvenska Handelskammaren och Jeppesen Systems AB.

Chalmers kombinationsutbildning