KPU – Kompletterande pedagogisk utbildning

Chalmers erbjuder en 1,5-årig utbildning som leder till ämneslärarexamen. Vi vänder oss till dig som redan studerat teknik, fysik eller kemi och som vill vidareutbilda dig. Kanske är du sedan tidigare ingenjör som vill bredda din kompetens  mot nya roller och nya arbetsmarknader? Kanske arbetar du inom utbildning och vill ha lärarbehörighet?RektorsbrevBild

Utbildningen bygger på masterprogrammet Lärande och ledarskap, Chalmers kombinationsutbildning som leder till civilingenjörs- och lärarexamen. Skillnaden är att denna utbildning bara leder till lärarexamen och att du inte skriver ett examensarbete. I övrigt läser du samma utmanande och omtyckta program.

Vad skiljer då vår KPU från andras? Lärande och ledarskap är ett litet program där du som väljer att gå det får studiemotiverade Chalmersstudenter som kurskamrater. Vi erbjuder en väl genomtänkt utbildning där praktik och teori går hand i hand. Du som student får snabb individuell återkoppling samt god och tät lärarkontakt, inte minst av våra mästarlärare som du kan läsa mer om här.

Behörighetskravet är 120 hp i något av ämnena fysik, kemi eller teknik varav ett självständigt arbete om minst 15 hp.  Läs mer om detta här.

Chalmers kombinationsutbildning