Jubileum 2014

Välkommen till Lärande och ledarskaps treårsjubileum 2014

Chalmers kombinationsutbildning Lärande och ledarskap, som leder till både civilingenjörsexamen och ämneslärarexamen, har nu funnits i tre år. Vi uppmärksammar detta med ett öppet seminarium då representanter för politik, näringsliv, högskola, studenter och anställda fritt delar några tankar som tex kan beröra de kompetenser som denna utbildning leder till, deras roll, utmaningar och möjligheter i skola eller näringsliv. Vi är alla välkomna att delta i dialogen.

Medverkande:
Felix Falk, student på Lärande och ledarskap
Mats Hansson, VD, Mindmatter
Cecilia Dalman Eek, riksdagsledamot (S), utbildningsutskottet
Mikael Cronhjort, ansvarig för KTHs kombinationsutbildning Civilingenjör och lärare
Ingemar Nordenberg, mästarlärare på Lärande och ledarskap

treårsjubileummedverkande

 

 

Tid: Onsdag 28 maj klockan 13.15-15.00
Plats: Scaniasalen i Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg
För anmälan kryssa i och fyll i ditt namn i följande doodle:   Anmälan stängd.

Se föredragen på Youtube!

 

 

Chalmers kombinationsutbildning