För företag och skolor

Sammarbeta med oss på Lärande och ledarskap

Är du intresserad av att samverka med Chalmersstudenter? Under sista året på Lärande och ledarskap skall studenterna genomföra ett utvecklingsprojekt, en praktikperiod (AIL) och ett examensarbete i samverkan med företag, skolor och andra organisationer.

Detta samarbete innebär en win-win situation. För er organisation innebär detta möjligheten att lära känna en student och eventuell framtida medarbetare samtidigt som ni får en students kvalificerade medverkan i arbetet och utvecklingen. För oss innebär detta den konkreta yrkeslivskoppling som hjälper studenterna att få sammankoppla teori och praktik under utbildningen.

Vill du ha med information kontakta oss.

Chalmers kombinationsutbildning