För företag och skolor

Inom programmet gör studenterna två praktikperioder i skolan, en praktikperiod som kan vara på företag eller andra organisationer, ett utvecklingsprojekt samt ett examensarbete.

Inom olika ULF-projekt har skolorna möjlighet att bedriva forskning, vilket också kan göras i samarbete med studenter på programmet.

Vi är ständigt intresserade av att komma i kontakt med prospektiva övningsskolor och samarbetsorganistationer. Vill du ha mer information, läs mer under de olika rubrikerna i menyn eller kontakta oss.

Chalmers kombinationsutbildning