Nationella examensmål

I bilaga 2 till högskoleförordningen finns examensordningen som anger examensmålen för ämneslärarexamen och civilingenjörsexamen.

Ämneslärare

Civilingenjör

Chalmers kombinationsutbildning