Start

Lärande och ledarskap i flera dimensioner

Lärande och ledarskap vid Chalmers tekniska högskola som finns i två varianter.

  • Lärande och ledarskap, masterprogram (2 år), som för civilingenjörsstudenter på Chalmers leder till både civilingenjörs- och ämneslärarexamen. För dig med annan bakgrund leder den till master- och ämneslärarexamen.
  • Lärande och ledarskap, kompletterande pedagogisk utbildning  – KPU (1,5 år helfart, 3 år halvfart), som vänder sig till Chalmers alumner och andra med som vill vidareutbilda sig till ämnelärare i fysik, kemi, teknik eller matematik.

Sökdatum:

För studenter på Chalmers som vill söka är det samma datum och process som gäller som för alla andra masterprogram med tillägget att Lärande och ledarskap även vill ha ett personligt brev och CV från den sökande.

För alumner och/eller sökande till kompleterade pedagogisk utbildning söker man via antagning.se och det är datumen där som gäller.

Som gymnasieelev behöver man först påbörja en 5-årig utbildning på Chalmers. Med andra ord söker man inte direkt efter gymnasiet till Lärande och ledarskap utan först till den civilingenjörs utbildning som man vill ha som grund för att sedan efter 3 år när man skall välja master så söker man till Lärare och ledarskap.

Chalmers officiella hemsidor:

Chalmers kombinationsutbildning