Start

Lärande och ledarskap i flera dimensioner

Lärande och ledarskap vid Chalmers tekniska högskola finns i två varianter.

  • Lärande och ledarskap, masterprogram (2 år), som för civilingenjörsstudenter på Chalmers leder till både civilingenjörs- och ämneslärarexamen. För dig med annan bakgrund leder den till master- och ämneslärarexamen.
  • Lärande och ledarskap, kompletterande pedagogisk utbildning  – KPU (1,5 år), som vänder sig till Chalmers alumner och andra med en examen som vill vidareutbilda sig till ämnelärare i fysik, kemi, teknik eller matematik.
Sökdatum

För studenter på Chalmers som vill söka är det samma datum och process som gäller som för alla andra masterprogram med tillägget att Lärande och ledarskap även vill ha ett personligt brev och CV från den sökande.

För alumner, studenter från andra universitet och/eller sökande till kompletterade pedagogisk utbildning söker man via antagning.se och det är datumen där som gäller.

Som gymnasieelev behöver man först påbörja en 5-årig utbildning på Chalmers. Med andra ord söker man inte direkt efter gymnasiet till Lärande och ledarskap, utan först till den civilingenjörsutbildning som man vill ha som grund för att sedan efter 3 år när man skall välja master söka till Lärande och ledarskap.

Chalmers officiella hemsidor

Chalmers kombinationsutbildning