Informationslunch 2017

Intresserad av att veta mer om Chalmers kombinationsutbildning, masterprogrammet Lärande och ledarskap, som leder till både civilingenjörsexamen och ämneslärarexamen? Du är välkommen till KB i kemihuset onsdag 19 april klockan 12.00-13.00. Det bjuds på baguette om du anmäler dig på

https://doodle.com/poll/47h5ssemfn6smvph