Lärande och ledarskap i P4 Göteborg

Intervju med alumn Kajsa och Taylor och programansvarig Samuel Bengmark i P4 om Chalmers kombinationsutbildning Lärande och ledarskap.


P4Bild