Artikel om Lärande och Ledarskap i GP

Dagens Göteborgs-Posten (2016-06-12) har en stor artikel om Lärande och Ledarskap i Ekonomi-delen. Lärande och Ledarskap är samlingsnamnet på två olika utbildningsprogram. Programmens studenter samläser de flesta kurser, och i artikeln intervjuas studenter från båda programmen. Tyvärr är programmen sammanblandade i artikeln, vilket kan få läsarna att tro att vår KPU-utbildning är tvåårig och leder till en civilingenjörsexamen.

  • Vårt masterprogram omfattar två års studier (120 hp). Det leder fram till en masterexamen, en ämneslärarexamen samt i de flesta fall en civilingenjörsexamen. De flesta som söker detta program har läst motsvarande en kandidatexamen.
  • Vårt KPU-program är ett halvår kortare än masterprogrammet (90 hp) och leder till enbart ämneslärarexamen. De som söker hit har oftast redan en civilingenjörs- eller masterexamen.