Alla inlägg av samuel

Linda Gunnarsson ny mästarlärare

Vi är mycket glada att Linda Gunnarsson kommer att vara mästarlärare på Lärande och ledarskap från hösten 2017. Linda är idag lärare i fysik och matematik på Hulebäcksgymnasiet. Hon har en bakgrund från Chalmers som student, men har också disputerat här i fysik.

Mary von Sydows stiftelse stöder Lärande och ledarskap

En av de idéer bakom Lärande och ledarskap som vi ser spelat stor roll för utbildningens kvalité och relevans är mästarlärarkonceptet. Tack vare Mary von Sydows stitelse kommer vi nu ha möjlighet att fortsätta denna viktiga och värdefulla verksamhet, som både gagnar Chalmers lärarutbildning och mästarlärarnas skolor genom den  kompetensutveckling mästarlärarskapet innebär.

Jubileum 2017

Lärande och ledarskaps jubileum 2017

Tid: Tisdag 30 maj klockan 13.15-15

Lokal: Ascom och Catella i Chalmers kårhus

Dagordning

13.15 Välkomnande

13.20 Rektor Ewa Ekman och Lärande och ledarskapsalumn Felix Falk från Göteborgs Tekniska College

13.55 VD Mats Ehn och Lärande och ledarskapsalumn Sara Eriksson från Unico Group

14.30 Mästarlärare Fredrik Olofsson

14.50 – 15.00 Avslutning