Linda Gunnarsson ny mästarlärare

Vi är mycket glada att Linda Gunnarsson kommer att vara mästarlärare på Lärande och ledarskap från hösten 2017. Linda är idag lärare i fysik och matematik på Hulebäcksgymnasiet. Hon har en bakgrund från Chalmers som student, men har också disputerat här i fysik.