Mary von Sydows stiftelse stöder Lärande och ledarskap

En av de idéer bakom Lärande och ledarskap som vi ser spelat stor roll för utbildningens kvalité och relevans är mästarlärarkonceptet. Tack vare Mary von Sydows stitelse kommer vi nu ha möjlighet att fortsätta denna viktiga och värdefulla verksamhet, som både gagnar Chalmers lärarutbildning och mästarlärarnas skolor genom den  kompetensutveckling mästarlärarskapet innebär.