Programbeskrivning

Varje utbildningsprogram på Chalmers har en så kallad programbeskrivning med fem delar: Programmets syfte, programidé, programmål, programdesignmatris och programplan. Dokumentet utgår ifrån syftet, de övergripande målen med utbildningen och helheten, och beskriver sedan hur delarna/kurserna skall leda fram dit.

Programbeskrivning Lärande och ledarskap

Chalmers kombinationsutbildning