Examensarbeten

Här är några exempel på examensarbeten som gjorts.

  • Undersöka hur Ericsson kan effektivisera sina kurser för tekniker, både internt och hos kunder, och skapa mervärde till sina kursdeltagare genom att ersätta pappersdistribuerat kursmaterial med en digital plattform för surfplattor.
  • Analysera och utvärdera arbetssätt för projekt inom labbet på Volvo GTT samt utveckla någon ny mall så att den uppfyller de krav som ställs.
  • Utveckla kraven för en ny utbildningsmodul för Metso Power.
  • Skapa ett utvärderingsverktyg för att kvalitetssäkra SCA’s internutbildning.

Chalmers kombinationsutbildning