8. Ledarskapets utveckling – ett sista möte

“Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.” — Jack Welch

Hej kära läsare! 

Detta är sista inlägget i serien. Det ska handla om ledarskapets utveckling. Citatet ovan, tillsammans med det som diskuterats i inlägg sex och sju, 

Att utveckla ledarskap

Ledarskap är något jag tycker är svårt att bemästra. Det handlar i grund och botten om att förstå andra människor och samspelet dem emellan. Därför är relationer (som vi pratade om i inlägg sex) ytterst väsentliga när det kommer till ledarskap. Att utveckla sitt ledarskap handlar därför mycket om att utveckla relationer. Förståelsen för mänskliga interaktioner kan hjälpa denna aspekt om varför det kan vara önskvärt att öka sin egen förståelse för psykologiska mekanismer. 

En andra aspekt handlar om att känna till olika ledarskapsstilar och kunna anpassa dessa efter sammanhanget. Detta kan göras genom exempelvis kurser eller annan typ av utbildning som kan stärka förståelsen för olika sorters ledarskap. Det kan också vara nyttigt att förstå hur andra människor leder och vilken stil som passar in på deras ledarskap.

En tredje aspekt handlar om att finna trygghet i sig själv och sin egen personliga utveckling. Detta då jag tror att man uttrycker ledarskap genom sig själv. Således handlar utvecklingen av denna aspekt att öka förståelsen för sig själv och att skapa trygghet i sig själv. 

Ledarskapets utveckling inom organisationen

Relationsbyggandet känns centralt inom organisationen. Här främjas det sociala samspelet och vi-känslan är tydlig. Detta skapar möjligheter att utveckla relationer som i sin tur leder till bättre ledarskap. Vidare fick jag vetskap om att vissa lärare har haft möjligheten att åka på ledarskapsutbildning, vilket främjar den andra aspekten. Den tredje aspekten är något varje medarbetare måste arbeta med kontinuerligt. Det är svårt att säga ifall möjligheten ges men jag tror att alla utvecklas hela tiden. 

Avslutning

Avslutningsvis vill jag tacka för visat intresse. Detta var som sagt det sista inlägget på bloggen. Jag hoppas att ni läsare har upplevt mina inlägg som intressanta! Jag vill också passa på att tacka organisationen för att jag fick möjlighet att praktisera där. 

Stort tack för visar intresse!
Vänligen,
Sebastian