Morgonkaffe

Chalmers masterprogram Lärande och Ledarskap arrangerar morgonkaffe en gång i månaden för för intressenter från näringsliv, högskola och gymnasieskola. Anställda, chefer, lärare, rektorer och studenter inbjuds.

Syfte

Morgonkaffet är tänkt som en mötesplats för näringsliv, högskola och gymnasieskola. Dessa tre sektorer ligger vägg i vägg på Lindholmen och är alla beroende av välfungerande utbildning för att nå sina mål, för att säkra rekryteringen och kompetensnivåerna i vår region, inte minst inom de tekniska, naturvetenskapliga och matematiska områdena.

Mötesplatsen skall erbjuda möjligheter att dela tankar och idéer kring utbildningsfrågor. Syftet är dels att lära av varandra, för att kunna skapa bättre lärande inom den egna sektorn, och dels att hitta samverkansformer för effektivt resurs- och kompetensanvändande.

Planerade datum

Inga mer event under våren 2014 Vi ser fram emot att fortsätta med konceptet under hösten 2014

Vem

Morgonkaffet är öppen för alla intresserade.

Var

Speakers Corner, Kuggen, Lindholmsplatsen 1 i Göteborg.

Anmälan

Anmälningsformulär.

Arrangörer

Chalmers tekniska högskola, Gymnasieområdet Lindholmen och Lindholmen Science Park

genom

Samuel Bengmark, ansvarig för Chalmers kombinerade civilingenjörs- och lärarutbildning Lärande och ledarskap
Karl Johan Höjer, chef för gymnasieområdet Lindholmen
Niklas Wahlberg, VD på Lindholmen Science Park,

Kontakt

Samuel Bengmark, 031-772 5302.

Tidigare Morgonkaffe

2 november 2012 Lärande i näringslivet
Inledning av Jan Wickenberg, Chalmers, och Birger Härsjö, SR2 Management.
25 januari 2013 Återkoppling på prestation – svårt men viktigt både i näringslivet och i utbildningssektorn. Inledning av Christine Räisänen, Chalmers.
22 februari 2013 Samverkan mellan näringsliv och skola – möjligheter och hinder
Inledning av Susanna Hellgren, Transfer, tillsammans med Wasim Hamad från Lindholmens Tekniska gymnasium och Åke Johansson från Ericsson
22 mars 2013 Mentorskap
Inledning i form av en Pecha Kucha av Suvi Panas med rubriken ”En mentors förhållningssätt till hållbar utveckling”. Suvi är ordförande för den ideella organisationen Intize som engagerar studenter på Chalmers och Göteborgs universitet till att vara mentorer för gymnasister.
26 april 2013 Kvalitétsarbete
Karl Johan Höjer, områdeschef för Lindholmens gymnasieområde.
24 maj 2013 Kemiämnet framtid i skolan
Lars Josefsson, VD Ineos, och Catarina Lindkvist, verksamhetschef Molekylverkstan.
27 mars 2014 Mats Olsson – Effektiv IT-styrning m h a utvecklings- och projektstyrningsmetodik. Mats Olsson har en mångårig erfarenhet av förändringsarbete med tillämpning och praktisk erfarenhet av olika metoder för att effektivisera processer, rutiner och IT-stöd.Vill ni komma i kontakt med Mats eller veta lite mer om honom se: se.linkedin.com/in/viditematsolsson/
24 april 2014 Dan Carlsson – Lärande och utbildning för yrkesverksamma.
Dan Carlsson arbetar för Chalmers Professional Education, ett dotterbolag till Chalmers som arbetar med utbildning för yrkesverksamma. Det kan handla om produktionslyftskurser som kan ge högskolepoäng med exempelvis praktisk träning via coachning. Han kommer även att prata om vad man behöver tänka på när man planerar fortbildning för ett företag?

Chalmers kombinationsutbildning