Jubileum 2019

Lärande och ledarskap jubilerar vi varje år genom att i slutet på våren samlas och lyssna på inbjudna alumner, studenter, mästarlärare, experter, politiker eller andra som pratar om lärande och ledarskapsrelevanta frågor.

Tid: 5 juni , klockan 13.15-15.00

Lokal: Ascom-Catella i Chalmers kårhus.

Dagordning

13.15 Välkomnande

13.30 Rickard Hallberg (MPLOL15), rekryteringsansvarig och konsult på Biswise. Vad man kan jobba med i näringslivet ,eller mer precist på Biswise, efter Lärande och ledarskap.

14.00 Julia Elenäs, utredare på UKÄ. Efterfrågan på lärare, speciellt inom matematik, fysik, kemi och teknik.

14.35 Mästarlärare Linda Gunnarsson

14.55 – 15.00 Avslutning

Alla är varmt välkomna!

Chalmers kombinationsutbildning