Jubileum

Varje läsår på Lärande och ledarskap avslutas med ett jubileum då vi firar ännu ett åt för Chalmers kombinationsutbildning. Då utbildningen syftar till att utbilda lärare med förmåga att leda och ledare med förmåga att få andra att förstå inbjuder vi både talare med inblick i aspekter av lärande och av ledarskap i skola så väl som i näringsliv.

Läs mer om 2015-års jubileum.

Tidigare år
2014-års jubileum
2013-års jubileum
2012-års jubileum
2011-års jubileum

Chalmers kombinationsutbildning