Samverka med oss

Är du intresserad av att samverka med Chalmersstudenter? Under sista året på Lärande och ledarskap skall studenterna genomföra ett utvecklingsprojekt, en praktikperiod (AIL) och ett examensarbete i samverkan med företag, skolor och andra organisationer.

Detta samarbete innebär en win-win situation. För er organisation innebär detta möjligheten att lära känna en student och eventuell framtida medarbetare samtidigt som ni får en students kvalificerade medverkan i arbetet och utvecklingen. För oss innebär detta den konkreta yrkeslivskoppling som hjälper studenterna att få sammankoppla teori och praktik under utbildningen.

Vill du ha med information kontakta oss.

Chalmers kombinationsutbildning