Blogginlägg 8

Hej, nu är det dags för det sista blogginlägget för denna praktik. Veckan har varit väldigt lugn med några möten och en workshop.

Måndagen bestod av en workshop som handlade om att öka trivseln hos en grupp på företaget. De utgick från en enkät som gruppen hade fått svara på innan. Det blev en del diskussion när resultatet presenterades då det var medlemmar av gruppen som både hade funderingar över hur sammanfattningen av resultaten hade gått till då de inte hade fått möjlighet att få se hur programmets algoritmer fungerade. Därmed blev det en del diskussioner om både detta men även att alla inte var nöjda med den sammanfattning programmet presenterade. Utöver detta blev det lite diskussioner om att gruppen hade gjort en liknande workshop tidigare utan att se någon förändring och de var då väldigt skeptiska över den här workshopen. Workshop ansvarige diskuterade varje punkt och försökte nå ett svar som alla parter var nöjda eller i alla fall nådde en punkt som de kunde hålla med om. Detta gick till större delen och sedan började de med workshopen. De använde sig av en modell de kallade 4D som stod för Discover, Dream, Design och Develop. Gruppen delades in i mindre grupper och fick sätta sig i olika rum och diskutera ett D i taget och sedan återsamlas och berätta vad de hade kommit fram till. I Discover fick de diskutera vad de hade för positiva saker i dagens läge. I Dream fick de drömma om hu de ville att det skulle vara. I Design fick de börja designa en lösning och i Develop fick de börja konstruera hur denna lösning skulle se ut. Jag tyckte det var ett intressant sätt att jobba och jag har sett en liknande modell användas på ett lärarmöte under VFU 2. Jag tyckte det verkade som ett bra sätt att jobba då det kopplar bra ihop med att involvera de anställda i företagets lösningar vilket skapar ökad passion och ytterligare involvering. Jag deltog inte i workshoppen utan observerade enbart då jag och mötesledaren kom fram till att det är bättre då jag inte påverkar lösningarna som var till för att förbättra gruppens sätt att arbeta och trivas på företaget.

Onsdagen var jag med på en utbildning i ett program som hölls. Jag har följt denna utbildningsserie under praktiken och det har varit kul att diskutera med utbildaren hur det har gått och vad som skulle kunnat göras bättre efteråt. Det märks att utbildaren hela tiden tar till sig det vi diskuterar om vilket är jättekul. Under den här utbildningen så var det bland annat en deltagare som uttalade sig väldigt konstigt angående vissa saker hen pratade om och var bland annat nedvärderande mot andra avdelningar. Jag pratade med utbildaren efteråt om detta och hen var medveten om betendet och hade pratat med personen i fråga innan om detta och det hade blivit mycket bättre. Utbildaren trodde också att det kan ha varit så att hen som uttalade sig inte tänkte på hur vissa saker kunde uppfattas och det var därmed det lät konstigt sedan höll hen med att det inte var ok att säga vissa saker och det var därför utbildaren bröt diskussionen och bad att den skulle tas efter utbildningen istället. Jag lade också märke till vad jag upplevde som undertryckt frustration hos vissa deltagare när det pratade med vissa andra deltagare. Om detta var något som var sant eller inte vet jag inte men jag diskuterade även detta med utbildaren efteråt att det en sak att hålla utkik efter då det lätt kan leda till ytterligare problematik i framtiden.

Torsdagen var jag med på avslutningen av en utbildning som pågått under hösten. Jag hade diskuterat med utbildaren inför det här mötet om att försöka avsluta kursen på ett positivt sätt och få deltagarna själva att reflektera över vilka saker som varit bra under kursen. Utbildaren hade därmed planerat in brainstorming för att ta fram det deltagarna upplevde att de hade lärt sig eller förbättrat genom utbildningen. De fick sitta i mindre grupper och diskutera och sedan berätta i helklass vad de hade pratat om och utbildaren skrev upp det på en tavla. Utöver detta så presenterade utbildaren en översiktlig plan för ett annat projekt som skall lanseras under kommande år. Därefter avslutades mötet med en fika. Jag tyckte det var ett bra möte/lektion och det kändes som gruppen gick därifrån med det som utbildaren hade tänkte att de skulle ta med sig. Det som jag inte tyckte riktigt gick fram dock var presentationen av lanseringen. Det kändes som att gruppen inte riktigt tog emot allt som var tänkt. Däremot fick de se projektet och hur det var utformat och jag tror det var kärnan i det hela.

Eftersom detta är mitt sista blogginlägg så skulle jag vilja snabbt sammanfatta min praktik. I det stora hela tycker jag det var varit en väldigt lärorik upplevelse. Det har både varit kul och spännande och även om detta är mitt sista blogginlägg så planerar jag att vara på företaget några gånger till efter nyår. Det jag också skulle vilja nämna är att jag har fått stor insikt i företag gällande det vi har läst om i kursen som löper parallellt med praktiken. Inte allt men en hel del och jag har kunnat använda boken Project Management av Maylor, H för att bidra till flera diskussioner och även för egen reflektion. Utöver detta har jag fått möjlighet att vara med på en hel del saker på företaget bland annat har jag fått möjlighet att utveckla en mötesmall som fokuserar på de mjuka värdena när ett möte hålls och denna har varit utformad med stor hjälp från kursen Leda Individ och grupp som Caroline Ingelhammar höll i under vårt första år på Lärande och ledarskap. Jag har också fått möjlighet att hjälpa till att utveckla utbildningarna på företaget genom att ha möten med utbildningsledare och för det har kurserna VFU 1 och 2 samt NTL 1 och 2 hjälpt otroligt mycket. I vissa lägen har jag även fått använda mig av de psykologiska aspekter som vi har pratat om i olika kurser och jag fick även möjlighet till att prata om de olika lärandemodeller som beskrevs i kursen analysera lärande. Så sammanfattningsvis är jag jättenöjd med den här praktiken och jag känner att jag har växt i både förståelse för företag men också förståelse i hur jag kan omsätta den kunskap jag nu besitter efter dessa år på lärande och ledarskap i praktiken och i vilka område jag kan verka. Jag känner att den här praktiken har jag gett mig en helt ny förståelse för vad jag kan tillföra till företag.


Med detta vill jag avsluta mitt sista blogginlägg och tacka för den här praktikperioden. Det har som sagt varit en väldigt lärorik, intressant och rolig upplevelse. Som har gett mig många intryck och en ny syn på min framtid, så tack så mycket och tack för den här kursen. 

Tack för mig

//Rickard Hallberg

Blogginlägg 7

Hej nu är det dags för sjunde veckans inlägg. Den här veckan har varit en väldigt lugn vecka med mycket eget arbete. Jag har inlett skrivandet av min rapport samt jobbat med en del förbättringar för min mötesmall då jag fick en del feedback under förra veckan. Dessa var att bland annat planera för regler för mail, dokumentation och utöka sammanfattningen av ett möte.

Under måndagen var jag med på två möten. Det första mötet var ett kort möte som agerade som en forma av avstämning samt tydliggörandet av ett problem. En av deltagarna var med via telefon och det var också hen som höll i större delen av mötet. Det jag reagerade över då var att det verkade som att det fungerade mycket lättare att vara med i mötet då den som ansvarade för det var över telefon snarare än att en av deltagarna var det. Speciellt under detta möte då mötesledaren förklarade en hel del och frågor ställdes i huvudsak efteråt.

Nästa möte var en genomgång av governence processen som jag har varit kopplad till. Detta var ett roligt möte och det var intressant med den input modellen fick. Utöver detta fick jag själv var med i diskussionen en hel del och det diskuterades olika lärarmodeller och förändringmodeller. Detta gjorde att jag kände mig väldigt delaktig. Bland annat så diskuterades det hur förändringar påverkar organisationer samt Blooms Taxonomi som är en modell som förklarar ett sätt att lära sig en egenskap genom 6 steg.  Minnas – Förstå – Tillämpa – Analysera – Värdera – Skapa. Jag kände igen denna modell från någon av de första kurserna på Lärande och Ledarskap och jag var aktivt med och diskuterade hur denna kan användas. Det skall bli kul att se hur de väljer att gå tillväga framöver.

Det har varit en hel del eget arbete denna veckan och jag har utnyttjat tiden till att skriva på min rapport samt att jag har jobbat med mötesmallen som jag skapat. I mötesmallen har jag jobbat med att få in de åsikter som jag fick från mötet när jag presenterade mallen. Dessa var att lägga in hur mail skall hanteras inför möten, hur dokumentation skall skötas under möten och utökade tankar om sammanfattningen. Utöver detta har jag börjat översätta mallen till engelska för att den skall ha större möjlighet att användas i hela företaget.

Under torsdagen var jag med på två möten utöver mitt egna arbete. Det första mötet var en utbildning av en av de system företaget har. utbildningen var väldigt lik tidigare utbildningar jag varit på och det märktes ännu mer hur läraren tar till sig av det jag säger. Under detta mötet visade lärare agendan visuellt och gick igenom punkt för punkt samt att hen beskrev vad målet var med mötet. Dessa punkter är alla saker som jag har gett feedback på innan och som jag har med i min mötesmall. Under utbildningen var det vid ett tillfälle där en deltagare ställde en fråga som ledde till en större diskussion och det märktes att irritationen växte i rummet. Jag lade märke till en “domination technique” (Jan Wickenberg, 2/12 – 16) som användes väldigt mycket och det var att avbryta den andra mitt i deras meningar, detta användes av båda parter. Det slutade med att ledaren till slut tog ställning och sa att detta får diskuteras vidare efter mötet vilket alla parter höll med om. Därefter fortsatte utbildningen utan fler incidenter.

Det andra mötet under dagen handlade om att knyta ihop olika avdelningar i arbetet med ett program. Det som var intressant med det här mötet var att höra de olika inriktningarna och expertiserna de människor som var besatt. Alla hade sin egna nisch på hur de skulle tackla en viss aspekt av problemet. Det som också var kul var att se hur likt det var projekt som jag har haft under min tid på IT på Chalmers. Det var också spännande att se hur salen och dess utrustning utnyttjades på ett helt annat sätt än tidigare möten. Både skärm, tavla och rummets storlek utnyttjades. Det gjorde det extra lätt att följa tankegångarna och hur de olika områden tänkte kring sina lösningar och problem. Jag tror att detta även var samma upplevelse som de andra deltagarna fick under mötet då det inte ställdes så mycket frågor vad de menade utan mer förslag på hur de kunde gå vidare.

Det sista jag vill prata om under detta blogg inlägg är att jag kommer fortsätta att vara på företaget under mina egna studieveckor och kommer fortsätta att följa stabileseringsteamet som jag har varit med under dessa veckor. Därför kommer jag fortsätta att boka in mig på möten och jag tänker att jag samtidigt kan arbeta med min rapport. Med det vill jag avsluta detta inlägg och blicka fram mot nästa vecka.

Blogginlägg 6

Nu är det dags för mitt sjätte inlägg under den här praktiken. Det har varit en vecka av blandade känslor och upplevelser. Den har bestått av dagar med många möten och dagar med mindre möten men med mer eget arbete. Jag känner mig nu som en del av företaget. Det känns som jag får vara med på väldigt mycket och min input efterfrågas vilket som jag har sagt innan är väldigt roligt.

Det första jag vill börja prata om i det här inlägget är den utbildning som jag var med på. Jag har varit på liknande utbildningar innan och jag har fått möjlighet att ge feedback till den som håller i utbildningen på förfrågan. Detta har jag skött på samma sätt som jag fick feedback under VFU-perioderna. Jag tittar på hur mötesledaren beter sig både hur hen framför material men även hur hen beter sig mot gruppen. Under utbildningen den här veckan var det väldigt likt tidigare utbildningar men jag märkte att min input jag gett efter förra utbildningen fanns i tankarna hos läraren, exempelvis så var genomgången mycket lugnare denna gången. Ett sak som hände under utbildningen dock tycker jag är värd att titta närmare på. Under en del av utbildningen brast två deltagare ut i skratt över något de såg på sin dator. Detta avbröt läraren i sin genomgång och det blev lite stelt i rummet. Jag såg detta som lite av en utmaning av ledarskapet i rummet. Det som hände sen var att läraren frågade vad det var som var roligt och blev besvarad att det var en sak de såg bara. Det märktes att det blev irriterat i rummet och de som skrattade lyfte senare en punkt under mötet och den ena förklarade då varför de skrattat men det kändes som att det då var försent och att skadan redan var skedd. Detta beteende har jag inte sett på företaget innan men det var absolut något jag kunde koppla till tidigare erfarenheter under mina praktiker. Trots irritationen som uppstod så tyckte jag att mötesledaren uppträdde och besvarade situationen på ett bra sätt. Men jag blev dock lite förvånad att sådana här situationer även förekommer på företag.

Det andra mötet jag skulle vilja diskutera var ett möte där det diskuterades om en enkät som besvarats av ett team om hur de upplevde olika saker på företaget. Under tiden som svaren diskuterades planerades även en workshop för teamet som för att både gå igenom resultaten från enkäten men även för att låta teamet vara med och diskutera vilka förändringar de skulle vilja se och hur dessa skulle bedrivas. Workshoppen skulle utgå från modell som de hade på företaget och jag skulle få ta del av denna modell också vilket jag ser fram emot för jag ser det som en möjlighet att lägga till ännu en sak till i min kunskapsbank. Jag fick även inbjudan till att var med och se workshoppen vilket jag också tycker kommer vara intressant då jag kan se hur en större workshop på företag kommer gå till.

Under veckan fick jag presentera den mötesmall jag har jobbat med i några veckor om hur jag anser att möten kan förbättras på företaget genom mjuka värden. Jag har använt mig av följande bild som grund för arbetet som jag har hämtat från kursen leda individ och grupps första föreläsning av Caroline Ingelhammar.

skarmklipplig

Anledningen till att jag valt den här bilden är för att jag tycker det är bra grund för att skapa en mall om mjuka värden och där människor är det som är huvudfokus av min mall.

Jag har även använt mig av flera andra föreläsningar under specifikt kursen leda individ och grupp som till exempel Roy Bartilsson som hade dessa tre rader som jag tyckte fungerade väldigt bra som riktlinjer för arbetet:

Beordra mig och jag gör

Visa mig och jag lär

Involvera mig och jag förstår

Min presentation togs väl emot och jag fick lite nya punkter att lägga till i arbetet samt att det startade en hel del väldigt intressanta diskussioner kring andra områden på företaget. Bland dessa var hur placeringen av personer var på företaget och hur coaching sköttes. Det diskuterades även om att jag skulle fortsätta att arbeta med mötesmallen och presentera den ännu en gång för en annan grupp. I arbetet har jag även presenterat vilka regler och vilken struktur jag anser är viktiga att tänka på under ett möte utifrån min utbildning. Jag har också lagt en hel del tid på att skapa en mall som kan antingen användas i sin helhet eller så att det går att plocka enstaka delar om man tycker det är bättre. Anledningarna till detta är först och främst det Roy Bartilsson pratade om, i sitt seminarium under kursen leda individ och grupp, att implementera en förändring i ett företag alltid möts av motstånd och detta ville jag försöka minska genom att inte sätta mallen som ett krav. Den andra anledningen är utifrån intervjuer av anställda på företaget att det är väldigt stressigt och det är ont om tid. Därmed att tvinga anställda att använda hela mallen varje gång såg inte jag som ett verkligt krav. Arbetet med mallen är inte ännu klart men är på god väg och det är spännande att se vart detta leder.

Det sista mötet jag var med på under veckan som jag vill nämna var en workshop med det team jag följer i företaget. Materialet som arbetades med skall nu börja presenteras för ledningen och det märktes på tempot på mötet. Det var lite stressigare än vad det brukar vara trots att det var ett väldigt långt möte. Det börjar även märka på människor att de har börjat binda sig vid materialet och de driver sina punkter lite hårdare än vad jag har sett innan då det märks att de inte är “gifta” med sitt projekt som vi har pratat om i kursen learning and leading in dysfunctional organisations. Jag kommer tyvärr inte få vara med på dessa presentationer som skall ske för ledningen men det skall bli spännande att höra hur det har gått.

Det sista jag vill säga denna vecka innan avslutar detta blogg inlägg är att jag skrev fel datum för mitt seminarium och det rätta datumet är 20/1 – 17 men det är fortfarande av samma skäl som jag beskrev i förra blogginlägget.  Med det sagt så får jag tacka för mig denna veckan.

Blogginlägg 5

Hej jag vill börja veckans inlägg med att säga att jag har preliminärt bokat in ett seminarium den 13/1 – 2017. Jag har ingen tid bokad än men vi skall försöka lägga det den dagen och jag och min handledare har börjat diskutera vilka som skall bjudas och hur mycket tid jag kommer behöva. Anledningen till att vi lägger det efter årsskiftet är för att då är det projekt jag har varit kopplat till avslutat och jag kan därmed komma med lite fler slutssater samt att min rapport har deadline samma dag och då blir det lättare för mig att skapa seminariet utefter min rapport.

Det andra jag också är glad att meddela är den mötesmall jag skapa och pitchade till en på företaget var väldigt uppskattad och jag skall under nästa vecka presentera den för andra på företaget för att få ytterligare input. Det diskuteras även i nuläget att presentera den för fler grupper samt att koppla in ledningen för att presentera den för dem. Det är väldigt nervöst men det är också väldigt kul att jag nu har möjlighet att lämna något konkret kvar efter mig på företaget. Det kommer också vara en del som kommer finnas med på seminariet den 13/1 – 2017.

Under veckan som har varit så har jag försökt fundera mer över hur ledarskapet sköts på företaget. De anställda på företaget berättar om hur företaget har växt väldigt mycket under många år och att det har varit en väldigt platt organisation. Men i och med att det har växt har det blivit mer hierarkiskt dock upplever många att organisationen fortfarande är relativt platt. De tror dock samtidigt att det blir svårare att behålla den platta organisationen när ett företag växer.

Går vi sedan in på dagarna under veckan så kan vi börja från början med måndagen. Under den här dagen fick jag vara med på ett möte över telefon. Målet var att vidareutveckla arbetet från förra veckan med roller och processer samt mötestrukturer. Det var mitt första möte som jag inte har befunnit mig på samma plats som resten av deltagarna. Jag tyckte det var mycket svårare än vad jag trodde då kroppsrörelser inte syns genom telefonen. Detta kanske låter konstigt när jag beskriver det så här men det var mycket svårare att tänka på än vad jag trodde. Det var många gånger jag kom på mig själv med att sitta och nicka och för sedan komma på att de inte ser vad jag gör. Detta fick mig att reflektera över frågan om resor för att ha möten som vi har diskuterat under en av kurserna i Lärande och ledarskap. Jag förstår att det är dyrare och att det förstör miljön mycket mer att flyga människor till platser för att ha möten. Men att ha möten där man inte kan läsa av kroppsspråk samt har svårt att hänga med är ett stort problem och jag förstår fördelarna med att sitta i samma rum på ett helt annat sätt nu. Det finns dock möjlighet till videokonferens men det har också en del nackdelar. Jag säger inte att något av alternativen är bättre än något annat men bara att alla har sina för- respektive nackdelar och att jag har fått en annan syn på dilemmat.

Själva mötet gick bra tycker jag. Det var svårt att hänga med och att komma med input men det var väldigt lätt att lyssna  på diskussionerna som föregick på andra änden av samtalet och det var intressant att höra diskussionerna. Det var mycket som handlade om hur saker skulle struktureras och vad som skulle ändras från förra mötet. Jag hade möjlighet att komma med vissa inlägg. Främst var det om hur saker skulle formuleras och hur saker skulle framföras för att ge en ökad effekt. Detta diskuterades en hel del under kursen Leda individ och grupp men där jag kommer ihåg det mest ifrån är seminariet av Chan, P, W. (13/11-2015).

Jag kände samtidigt att jag ville höra hur det diskuterades för det kändes lite mer som jag kunde vara en “fluga på väggen” på ett annat sätt under detta mötet än vad jag har kunnat innan.

Under onsdagen var med på två mötet och det ena mötet var väldigt likt tidigare möten och det fanns inte mycket diskutera mer än hur effektivt tv-skärmen används under workshops och möten. Att hela tiden visa det som diskuteras för att lättare skapa en bild för övriga som deltar i mötet. Det andra mötet jag var på var lite annorlunda från tidigare möten. Strukturen av mötet och dess punkte var relativt lika tidigare möten men det som skilde sig var stämningen. Det var tre olika parter som inte riktigt såg lika på några punkter och det skapade en del diskussioner som blev argumentationer stundtals. Stämningen i rummet blev därmed väldigt stel under och efter mötet. Det som jag tyckte var imponerande var hur professionellt argumentationerna sköttes och även om det stundtals lät lite irriterat så lugnade det ner sig i slutändan och det var ingen som satt och var arg efteråt, inte synligt i alla fall. Detta är första gången jag är med om en sådan här situation och jag tyckte det var intressant att bevittna både för att stämningen blev som den blev och ingen vågade ge sig in i diskussionen men även hur professionellt det sköttes. Det är klart att det är en bra sak att försöka undvika argumentation i den mån det går men om det skulle behövas så är det viktigt att hålla det professionellt och det tycker jag de gjorde väldigt bra. Innan argumentationen började så försökte deltagarna att förklara sin åsikt och när inte det gick fram så argumenterade dem.

Torsdagen hade jag också två möten. Det ena var när fick pitcha min mötesmall och det andra var en utbildningen i ett av systemen. Det första mötet gick jättebra som jag nämnde tidigare och kommer få möjlighet nästa vecka att diskutera och utveckla det vidare vilket kommer bli otroligt roligt. Men jag skulle också ljuga om jag sa att det inte känns lite nervöst. Inte för att jag är orolig för att prata eller stå framför folk utan snarare att nu är det något jag har skapat som jag skall driva fram och hur det kommer mottas. Dock ser jag väldigt mycket framåt till det för jag tror det kommer bli otroligt kul och spännande.

Utbildningen jag var med på under torsdagen bedrevs som en lektion under VFU 1 och 2. Den inleddes med en genomgång och sedan fick deltagarna testa själva i programmet och mötesledaren gick runt och hjälpte dem. Efter mötet hade jag också ett mindre möte med mötesledaren och gick igenom mina reflektioner på hens begäran vilket är väldigt roligt att anställda i företaget vill höra vad jag har att säga om utbildningen. Jag diskuterade mina reflektioner och det var många saker som fick bekräftelse på att det var som jag trodde. Till exempel att några deltagare var tvungna att utgå under mötet men mötesledaren visste om detta på förhand. Det som jag kunde ge som konkreta reflektioner var att mötesledaren bör stanna upp och fråga lite mer om att få frågor. Det gick ibland väldigt många slides innan mötesledaren stannade upp och frågade om det var några frågor och då kände i alla fall jag att jag inte riktigt kom ihåg vad som var på första sliden. Det andra tipset jag kunde ge var att försöka sakta ner på tempot då det kändes väldigt stressat stundtals. Detta är ett bekymmer jag själv besitter har jag lärt mig under min praktik på skolor och därmed vet jag hur lätt det är att “skynda på” genomgången. Dessa är saker som jag personligen har fått feedback på i både VFU 1 och 2 av Sheila, så det var lite intressant att jag nu gav samma tips till någon annan.

Detta var det jag hade för den här veckan och nästa vecka ser jag otroligt mycket fram emot. Jag tror det kommer bli en väldigt givande vecka.

Blogginlägg 4

Denna veckan har jag börjat känna att jag börjar komma in i rutinerna för möten och att vara på företaget. Jag har även fått möjlighet att vara på en workshop och se hur denna bedrivs och samtidigt fått möjlighet att var en del av utvecklingen. Det har varit otroligt roligt och spännande. Ytterligare en sak som har varit väldigt roligt är att jag har fått i uppgift att skapa en mötesmall samt ett arbetsförfarande under möten som kan användas som guide för att hålla möten på företaget. Under detta arbete så har jag fått jobba med nästan alla delar jag har lärt mig under lärande och ledarskap. Hur man lägger upp en lektion i NTL 1, NTL 2 samt VFU 1 och VFU 2 har jag använt mig av för att skapa mötesmallen hur lägger man upp ett mötet för att ge största möjliga effekt. Jag har även pratat med anställda på företaget för att se hur de uppfattar möten och implementerat det i mallen. Jag har tagit lärdomar från kurserna leda individ och grupp samt en del andra kurser för att i mallen skapa regler att tänka på när man håller möten för att kunna nå fram till så många som möjligt. Alla människor är olika har varit en av mina viktigaste punkter. En person kan vara väldigt framåt och ta plats men personen bredvis kanske inte vågar eller kommer på vad hen skall säga i stunden men efter mötet eller dagen efter kommer det. Detta fångas upp genom att kontinuerlig interaktion med samtliga i gruppen som ryms i tidsspannet. Tiden har varit en av de största problemen när jag jobbat med mallen. Hur får jag mallen att hinnas med? Jag har därför skapat den på det viset att den går att plocka delar ur och att det inte är ett krav att följa men ett hjälpmedel för att öka effekten på mötena. Under någon av de kommande veckorna skall jag få presentera mitt första utkast på mallen och få ta emot feedback om hur den ser ut. Detta ser jag fram emot otroligt mycket för det hade varit väldigt kul att få lämna ett intryck på företaget innan praktiken är slut. Jag kommer återkomma i senare blogginlägg om hur det går.

Mötet jag var på under måndagen var ett skyddsombudsmöte med ledningen av en av fabrikerna företaget har. Det var intressant att höra hur detta mötet fördes och då fabriken också hade en väldigt speciell situation så var det extra intressant hur detta behandlades i samband med skyddsombudsmötet. Under detta möte var jag inte särskilt delaktig mer än att jag presenterade mig själv. Deltagarna var både från fabriken och från ledningen och samtliga deltog i alla diskussioner. Det verkade även som detta var väldigt viktigt för de som höll mötet. De frågade ständigt efter vad vissa personer tyckte om saker och ting speciellt om de hade suttit tysta ett tag. Det diskuterades väldigt mycket om vad som skulle kunna genomföras och vad som inte går att genomföra samt att det verkade som att det i slutet landade på förändringar i mindre proportioner. Detta var inte det som hade varit bästa och jag tror att samtliga var medvetna om detta men de verkade samtidigt förstå att det kanske var det enda sättet att gå tillväga. Jag kände att det var lite v-modigt i rummet under mötet då en förbättring eftersträvades vilket var väldigt bra men omständigheterna var väldigt dystra, upplevde i alla fall jag, och jag tror att jag inte var ensam att känna detta. Detta gjorde att mötet kändes lite annorlunda men jag tyckte samtidigt att det var ett av de mer strukturerade mötena jag varit på och den verksamhet som bedrevs var väldigt gynnande och det fattades beslut.

Workshoppen bedrevs på Onsdagen och den fokuserades på att utveckla governance modellen som är under utveckling i nuläget. Gruppen hade fått in feedback från ledningen om vilka delar som skulle arbetas med innan den fick ett godkännande att fortsätta arbetas på och dessa delar var i fokus under workshopen. Workshoppen inledes genom att gå genom vilka saker ledningen hade påpekat på och om gruppen hade några fler saker att tillägga. Därefter jobbade gruppen med att skapa en gemensam vision av delarna så att alla var eniga om hur modellen skulle se ut och hur stegen skulle fungera. Därefter började det som jag fann väldigt roligt. Arbetet med förändringarna bedrevs genom en blandning av seriositet, brainstorming och humor. Detta ledde till att det hela tiden kom fram nya idéer. Många av dessa var inte implementerbara men det gav samtidigt effektiva lösningar på problem. Detta arbetssätt vet jag inte om det var inövat eller om det bara hände (vilket jag ska ta reda på). Oavsett vilket så var det väldigt effektivt. Jag deltog i viss mån under workshopen med egna inlägg och försökte vara delaktig i diskussionerna men det var ofta jag bara satt och lyssnade för jag tyckte var så intressant hur allt fungerade, det var ett väldigt driv. Det jag tog till mig härifrån var att jag nu verkligen fick se hur effektiv denna kombination är. Jag har funderat över detta väldigt mycket och är ett stort “fan” av detta arbetssätt så det var otroligt kul att se det på riktigt och se att det faktiskt gav väldigt bra resultat. Workshoppen avslutades med en sammanfattning av vad som skulle nu genomföras och när nästa möte blev. Jag blev även tilldelad att jobba med en annan på företaget för att skapa en mall för hur olika forum skall bedrivas och blev därmed inbokad på en första workshop på torsdagen. Jag kände mig hedrad av detta i brist på andra ord. Det är jätteroligt att jag verkligen ses som en del av gruppen och att jag får vara med så mycket och verkligen delta i utvecklingen.

Det sista mötet jag var på den här veckan var också delvis workshop. Då vi arbetade med att utveckla en del av governance processen. Det var väldigt spännande då jag fick vara en stor del av utvecklingen och lägga in en hel del input. Jag använde boken project management av Harvey Maylor som vi läst i kursen “Learning and leading dysfunctional groups in organizations”. Bland annat så visade jag vad definitionen av stakeholders är och hur detta kunde appliceras under arbetet. Jag använde även saker som jag lärt mig under min tid på Chalmers som till exempel att för att underlätta att förstå hur olika roller skulle arbete så gjorde vi en metafor av  det. Detta ledde till att det blev mycket lättare att se arbetsområden och vad dessa skulle innefatta. Då det också var flera olika områden som arbete skulle inledas på fortsatte vi att arbeta med dessa. Det var väldigt roligt och det var kul att få vara en del av teamet och att jag fick direkt användning av material som jag har läst under lärande och ledarskap.

Det har varit en utvecklande vecka som har bjudit på sina utmaningar. Det är väldigt roligt att känna att jag bidrar med något och det gör att jag är väldigt mån om att göra mer och att hela tiden göra mitt bästa både för kursen men även för företagets del. Jag ser fram emot nästa vecka och dess utmaningar. Under nästa vecka skall jag också försöka titta lite mer på ledarskapet i företaget och hur det bedrivs. Så tills dess, ha det bra.

Blogginlägg 3

Den här veckan har varit lite av en berg-o-dalbana. Den inleddes som tidigare veckor där jag var med på frukostmötet på morgonen som jag numera har börjat se som en form av arbetssättet SCRUM. Då gruppen både äter frukost tillsammans men även går igenom hur deras schema ser ut för veckan men även vad det är de skall göra och om de har några problem i nuläget. Jag fick även vara med under detta varvet och berätta vad jag skulle göra under veckan och vad jag hade inbokat. Detta får mig att känna mig ännu mer som en del av teamet och det är kul.

Efter detta mötet fick jag vara med på ett arbetsmiljömöte med de ansvariga för respektive avdelning. Detta mötet skilde sig från tidigare möten jag varit på under några punkter. Det första var att det utsågs en sekreterare under mötet och det andra var att om det diskuterades om någon anställd så var den en mycket högre grad av anonymitet. Jag tyckte också att det var kul att höra att det aldrig diskuterades om det var den anställdes fel i något sammanhang utan istället försökte de hitta orsaken till att skadan uppkom och de avslutade med att säga att detta var viktigt att tänka på även i framtiden. De diskuterade även stress som ett problem och att det skall ses som vilken annan skada/sjukdom som helst och att det är ett problem som bör tas på allvar. Detta var ett väldigt intressant möte och det var spännande att se hur företaget jobbar med dessa frågor. Under mötet lade jag inte in någon input för jag kände att det inte var några frågeställningar utan snarare överlämning av rapporter från avdelningarna och information från den ansvarige för mötet.

Det andra mötet jag fick vara med på under måndagen var ett möte för att fortsätta jobba med den modell jag är med och skuggar utvecklingen på. Det var väldigt intressant och jag börjar känna att jag har börjat bli mer som en del av teamet och får vara med och komma med kommentarer men blir även frågad om vad jag tycker om vissa saker vilket är jättekul. De saker jag lyfte fram under det här mötet var bland annat att lyfta fram det positiva i arbetssätt som bedrivs idag för att visa att det finns bra saker med processen idag men att den nya modellen kommer hjälpa till att motverka de negativa delarna. Då jag även nu har en idé om vad min forskningsfråga skall handla om även om den inte i nuläget är helt klar så på grund av detta så var detta ett ännu intressantare möte då jag tittar på hur man binder ihop strategin med den verkliga verksamheten så att den modell som tas fram även följs i företaget. Det var en stor del av mötet där detta diskuterades och hur det skulle anpassas för att det både tas emot på ett bra sätt men även hur det praktiskt kan användas. Detta var också en anledning till att jag var extra aktiv i diskussionerna om hur saker skulle förmedlas grafiskt för att skapa en tydlighet i materialet och därmed vara lättare att ta till sig. Det som också diskuterades var hur vissa roller skulle definieras vilket också var intressant att höra. Jag var inte lika deltagande i denna delen av diskussionerna men däremot lyssnade jag aktivt för att höra hur diskussionerna gick och hur de tänkte.

Tisdagen var jag tyvärr tvungen att vara hemma då jag hade fått tandvärk och fick också åka till tandläkaren. Jag var därmed tvungen att avboka möten jag hade inbokade vilket var väldigt tråkigt.

Torsdagen var jag med på en utbildning och ett möte. Mötet observerade jag mest då det var en avstämning men var även med efteråt då gruppen samlade ihop sina tankar. Under denna delen var jag med och diskuterade och berättade om mina reflektioner. Det beslutades att det skulle genomföras en workshop under nästa vecka och den blev även jag inbjuden till. Detta ser jag jättemycket fram emot. Utbildningen var väldigt lik den jag var på förra veckan och precis som den förra tyckte jag att den sköttes väldigt bra. Skillnaden från förra möten att det var en deltagare med via video vilket gjorde bland annat att utbildaren inte kunde gå fram till skärmen för att peka. Det var en hel del frågor om att få frågor men det var väldigt glest utspritt och det blev lite av “fråga om du har en fråga”-stämning. Utbildaren utförde även ökad utbildning på begäran oftast var det frågan om unika fall. Detta tog lite lång tid ibland och jag funderade lite över om detta hade kunnat tas vid annat tillfälle. Jag kände också att det var lite otydligt gällande vissa punkter men detta kan vara för att jag inte använder programmet och insatt i hur utbildningarna förs. Till exempel var det en som lämnade utbildningen tidigt, visste utbildaren om att detta skulle ske och det andra jag tänkte på var om de som satt med på utbildningen skulle kunna det som utbildaren gick igenom direkt efter utbildningen. Jag har pratat med utbildaren och vi har bestämt att vi skall ha ett kort möte där jag lämnar över mina reflektioner kring utbildningen och se om det finns några förbättringsområden. Detta är också jätteroligt att jag får vara med och utveckla den utbildning som idag finns på företaget.

Denna veckan har varit som jag nämnde i början en berg-o-dalbana det är kul att jag får vara en del av teamet i att utveckla en ny process men det var väldigt tråkigt att jag missade en dag men sedan kommer jag få vara med på både en workshop och att vidareutveckla utbildningen på företaget. Denna praktiken blir bara roligare för varje vecka och jag ser med stor entusiasm fram emot nästa vecka. Jag kan även glatt meddela att det verkar som att jag kommer få möjlighet att hålla i ett seminarium i Januari någon gång exakt datum har ännu inte satts men det var otroligt roligt att höra att det med all sannolikhet kommer bli av. Det var det sista för denna veckan, tack för denna veckan.

Blogginlägg 2

Nu är min andra veckan genomförd och denna har varit lika intressant som min första. Jag har varit på en hel del möten och även fått fler möjlighet att prata med personalen och lära känna företaget bättre. Utöver detta så har jag fått möjlighet att titta på en utbildning på företaget också.

Veckan har gått väldigt fort och jag känner att jag fått mycket bättre kontakt med de anställda och fått möjlighet att prata med dem en hel del. Både för att lära känna dem men även för att jag skulle få en bättre uppfattning om företaget.

På det personliga planet så har jag tagit lärdom av dem runt omkring mig och börjat planera mycket noggrannare än vad jag någonsin gjort, vilket har gjort att jag känner att jag har väldigt bra koll på vad som sker varje vecka och hur jag kan lägga upp varje moment som dyker upp. Jag har dessutom haft ett mötet där jag har fått möjlighet att dela med mig av mina reflektioner hittills. Detta mötet var en av delarna jag hade kommit överens om med företaget sedan innan att de gärna ville höra vad jag såg i deras arbete som förbättringsområde då de strävade efter att bli bättre i sin organisation. Det var väldigt kul att jag fick dela med mig och känna att min röst blir hörd på företaget. Under mötet diskuterade vi det jag hade sett under vecka ett. Det handlade främst om att få alla att komma till tals och jag kopplade mina reflektioner till flera olika kurser jag har haft under lärande och ledarskap. För att vara mer specifik så var det jag hade noterat var att under de möten jag har varit på så har diskussioner skötts på samma sätt. Det var fri diskussionsform och om det var en fråga så fick den ställas och sedan fick alla diskutera. Detta har absolut sina fördelar och det verkar som det är en bra stämning under diskussioner och en slutsats verkar alltid nås. Det jag dock lade märke till var att under vissa möte verkar det som att alla inte deltar i diskussionerna. Detta fick mig att tänka på olika personligthetstyper och om dessa som inte var aktiva i diskussionerna kanske satt och funderade. När kommer då deras åsikt fram. Detta tyckte den andra jag hade möte med var väldigt intressant och och hen kände igen detta från andra mötet då deltagare hade kommit till hen ibland nästa dag med väldigt relevanta åsikter. Det andra jag ville lägga fokus på detta mötet var att ha en agenda samt att ta raster. De möten jag hade varit på hade sällan visat någon agenda för mötet utan istället att den som mest tagits muntligt. Detta tyckte jag var konstigt, dock kunde jag förstå det under kortare möten att det kanske inte behövdes om det bara var en punkt som skulle diskuteras men jag tyckte det ändå var en punkt att lyfta. Därefter diskuterade vi om dessa saker lite fram och tillbaka samt om det var något mer jag hade som jag ville ta upp. Mötet avslutades med att mina  reflektioner skulle diskuteras med några andra på företaget för att försöka antingen skapa en början på en mall för möten eller om det skulle försöka vävas in i kulturen.

Jag har märkt en annan tendens när jag har varit på möten den här veckan och det är att det verkar som att företagets anställda är väldigt bra på att inte vara gift med en idé utan istället är väldigt öppna på att modifiera saker. Ibland har de till och med genomfört förändringar i materialet under mötets gång. Detta har de gjort antingen för att försöka se hur det skulle bli om de ändrade eller för att göra en permanent förändring. Jag tyckte detta var väldigt intressant mest för att jag inte alls förväntade mig detta beteende. Jag tycker det är jättebra att denna kulturen verkar leva i företaget men det jag funderar över är om det kan nå en gräns där det inte är bra längre. Behöver någon brinna för det för att det skall bli riktigt bra?

Det sista jag vill prata om är utbildningen jag var på. Jag hade väldigt blandade tankar kring detta tillfälle. Jag hade ingen aning hur det skulle gå till eller hur effektivt lärande det var på företaget men jag var väldigt positivt överraskad. Det inleddes med att se efter hur många som var med på utbildningen i jämförelse hur många som var anmälda. Därefter då presenterades en agenda för deltagarna, detta sköttes dock muntligt och jag funderade över om en skriftlig hade varit bättre. Utbildningen var till för att öka deltagarnas kunskap inom ett program samt att visa upp den nya uppdateringen som hade skett och hur denna skulle användas. Utbildningen fortsatte med att visa hur det var innan och hur den nya förändringen såg ut och hur den användes. Under utbildningen så var det tre olika som förklarade samt att de var väldigt öppna med att dela kunskap mellan varandra även deltagarna var med i dessa diskussioner för att öka lärandet. Detta ledde dock också till att det ibland blev väldigt pratigt och jag upplevde att det kritiska lärandemålet var på väg att gå förlorat ett par gånger. Detta kan ha varit att jag inte är lika insatt i ämnet som de andra deltagarna men det är jag inte heller helt säker på. Det jag också märkte var hur olika deltagare deltog olika mycket i utbildningen och jag märkte också hur energi nivån sjönk under utbildningen och det ibland dök upp en mobil i någons hand och ibland var det någon som titta de ut genom fönstret ett tag. Jag hade föreslagit raster vid sådana här tillfällen men då det var en väldigt kort utbildning (ca en timma) så kanske det hade varit bättre att variera utbildningen lite mer än att bara prata om förändringarna. Lite diskussioner kanske hade varit effektivt bara för att bryta mönstret. Utöver detta tyckte jag att utbildningen gick väldigt bra och deltagarna verkade ta till sig det som sades dessutom så fick de flera möjligheter att stanna upp och fundera över frågor då lärarna stannade stundtals upp och frågade om det fanns några frågor och då fick även deltagarna en stund att fundera.

Jag har även några allmänna reflektioner under veckan och det första är att då det kontorslandskapet skall vara öppet och målet är att man skall sitta lite överallt och träffa folk från olika avdelningar så har jag ändå märkt att det verkar vara väldigt fasta platser. Framförallt mellan de olika våningarna. När jag frågade om detta så förklarades det att detta inte alls var meningen utan tanken var att alla skulle flytta runt. Detta har diskuterats flera gånger men inte så mycket på sistone då det har diskuterats så mycket och det börjar bli tjatigt samt att de anställda börja tröttna på “tjatet”. Däremot så finns det planer på att göra en ny kraftansträngning inom området. Jag tror att detta kan leda till väldigt mycket problematik i företaget då det absolut finns fördelar med att sitta med sina avdelningar då det oftast är dem man delar jobb med. Däremot ser jag också fördelarna med att lära känna fler från andra avdelningar. Det hade varit väldigt intressant att vara med på detta möte när detta diskuteras och jag skall hålla utkik efter det.

Slutligen vill jag skriva om ett problem som diskuteras av alla anställda som jag har träffat och detta har skickats till ledningen och jag tycker att ledningen gör ett väldigt bra jobb med att hela tiden försöka hålla sina anställda uppdaterade om både detta problem men även andra saker. Jag har upplevt att under de två veckor jag nu har varit på företaget så får man väldigt bra med feedback angående problem som upptäcks och det verkar som att om det är någon som har ett problem på något sätt så sätts det snabbt in i systemet för att försöka hitta en lösning. Detta tror jag skapar en otrolig trygghet hos de anställda och även jag känner att om jag skulle ha ett problem så vet jag vem jag skall vända mig till och att jag kan räkna med att jag i alla fall får uppdateringar om lösningens förlopp.

Med detta sagt vill jag tacka för ännu en spännande vecka och säga att jag ser fram emot nästa vecka. Tack för mig.

Blogginlägg 1

Hej allihop nu är det dags för mitt första inlägg i min blogg. Jag är på ett medelstort företag i Mölndal under den här praktiken som framställer livsmedel. Jag har följt några olika avdelningar när de har jobbat främst IT. Jag har följt med på möten och pratat med en rad olika personer under den här veckan och mina intryck är många.

När jag gick till företaget för första gången så hade jag många olika tankar om hur det skulle se ut därinne. Jag föreställde mig många olika rum för möten och en del större arbetsytor som bestod av en mängd bås där människor kunde arbeta. Det jag möttes av var väldigt annorlunda skulle det visa sig.

Men innan jag fick se hur företaget såg ut så var det gemensam frukost för den grupp jag skulle följa och detta var en jättebra möjlighet för mig att få träffa gruppen och även presentera mig själv och vad jag skulle göra på företaget. Det gav mig även en inblick i vad som hände på företaget både i arbetet men även utanför för de anställda. I slutet av frukosten så var det ett informellt möte om hur de anställdas schema såg ut för veckan och här kunde även jag placeras in i vissa möten direkt för att jag skulle få ett preliminärt schema för veckan. Därefter var det dags att gå upp till kontoren och jag var väldigt spänd på att se hur det såg ut.

När dörren till andra våningen öppnades möttes jag av ett väldigt färgglatt rum. Det finns en soffa med några “puffar” runt omkring i många olika färger. När jag sedan ser mig omkring så ser jag att det inte alls är ett rum men det är en del av ett kontorslandskap endast avdelat av enstaka väggar för att ge någon form av avgränsning mellan olika avdelningar. Jag ser även en del rum runt omkring för, vad jag antar, möten. Arbetsplatserna är uppdelade i öar av bord.

Jag gick sedan med på en rundvisning där jag fick se resten av huset. Varje våning hade samma upplägg som den första våningen och det var väldigt trevligt att gå omkring där då atmosfären var väldigt tilltalande och de personer vi mötte var väldigt trevligt och verkade trivas på sin arbetsplats.

Det jag reagerade på extra mycket var att det fanns gungor i en del av rummen och när jag frågade om det verkligen var gungor jag såg i konferensrummen så fick jag det bekräftade att det faktiskt var så. Anledningen till detta var för att öka trivseln på företaget. Sedan lades det till att det är inte så många som använder dem men det är ändå lite roligt att ha dem.

Efter rundvandringen var det dags för mitt första möte. Mötet handlade om förändringar och problem som hade dykt upp i ett av de programmen företaget arbetar med. Det var ett lite möte och inledningsvis var det bara 2 personer närvarande utöver mig det tillkom dock en till under mötets gång och detta var bestämt sedan tidigare då den senare deltagaren inte var insatt de det som diskuterades under den första delen av mötet. Mötet blandades med utbildning och planering då deltagarna låg på olika nivå när det kom till kunskap inom systemet och det var ganska intressant att följa och se hur de arbetade även om jag inte kunde alla termer och tekniker som användes. Jag kände dock igen mig i mycket både från tidigare erfarenheter men även tidigare kunskaper från mina utbildningar.

Jag var även på ytterligare ett möte under min första dag och syftet med detta möte var att utbilda mig kring de processer jag kommer följa i företaget för att ge mig ökad förståelse för vad syftet med mötena jag kommer gå på kommer handla om. Det var intressant för här fick jag möjlighet att ställa en hel del frågor och själv kunna strukturera upp mina tankar som jag hade om denna praktik samt att jag fick veta lite mer om de olika personerna jag kommer skugga och deras roller.

Onsdagen fick jag möjlighet att vara med på ett större möte än vad jag har varit på innan. Mötet handlade om riskhantering och utbilda ledare i företaget kring ett nytt program som skulle implementeras i företaget. Det var intressant att se hur denna utbildning gick till och jag hade hade en del punkter från min utbildning som jag funderade över. Jag antecknade ivrigt och jag skall ha ett möte med personen som höll i utbildningen om min reflektion nästa vecka. Det var mycket som var väldigt bra varvat med saker som jag ser som förbättringsområden. Under mötet så var jag väldigt välkommen med att komma med frågor och funderingar och jag kände att det var väldigt läskigt men jag vågade att ta upp en del saker. Förhoppningsvis så vänjer jag mig av med den nervositeten.

Torsdagen innehöll två möten. Det första var utbildning för mig blandat med att jag skulle få lyfta fram mina åsikter om ett utbildningsmaterial som var under konstruktion. Det var intressant att se hur de arbetade på företaget med utbildning och hur de tänkte kring det. Det märktes också att de använde mycket av det vi har pratat om i våra utbildningar om hur man utbildas på ett bra sätt. Det som också var roligt var att den input jag kom med skrevs ner eller genomfördes på plats och det kändes väldigt kul att jag faktiskt kunde komma med någonting de ansåg var relevant.

Dagen fortsatte med ett större möte där de diskuterade hur de skulle gå tillväga kommande veckor i arbetet samt hur de skulle presentera saker för ledningen och de utbildningsmaterial jag nämnde tidigare. Jag fick även här möjlighet att komma med input i olika frågor och även här genomfördes vissa ändringar på plats vilket gav mig otrolig motivation. Men jag känner samtidigt att det är en liten balansgång här. Jag har stort förtroende i det som bedrivs på företaget och den kompetens jag har sett och därmed får jag hela tiden väga och fundera över det jag säger. Både så att jag säger det på ett bra sätt men även att jag säger att detta är min erfarenhet eller min åsikt så att det inte tas som fakta. Därför försöker jag varje gång koppla det till vart jag har fått varje kommentar ifrån och därefter låta gruppen avgöra om det är något som är relevant för deras arbete. Men samtidigt är det väldigt kul att jag tas på allvar.

Utöver det här så bedrevs mötet på liknande sätt som tidigare möten med diskussion vid behov och därefter en agenda som dock inte visades men följdes av de som ansvarade för mötet. Min handledare var även med på mötet men över Lynk då han befann sig i England den här dagen och min handledare fick visa saker på sin dator över Lynk så att resten av gruppen kunde se vad han tänkte sig och vad han hade gjort den senaste tiden.

Sammanfattningsvis så har det varit en väldigt intressant vecka och jag känner att jag har redan fått tillföra en del och samtidigt fått en väldigt bra bild av företaget och jag ser fram emot resten av den här praktiken. Skall bli otroligt spännande och se vad som händer kommande vecka och med de orden så avslutar jag detta inlägg och blickar framåt mot nästa vecka.