Blogginlägg 8

Hej, nu är det dags för det sista blogginlägget för denna praktik. Veckan har varit väldigt lugn med några möten och en workshop.

Måndagen bestod av en workshop som handlade om att öka trivseln hos en grupp på företaget. De utgick från en enkät som gruppen hade fått svara på innan. Det blev en del diskussion när resultatet presenterades då det var medlemmar av gruppen som både hade funderingar över hur sammanfattningen av resultaten hade gått till då de inte hade fått möjlighet att få se hur programmets algoritmer fungerade. Därmed blev det en del diskussioner om både detta men även att alla inte var nöjda med den sammanfattning programmet presenterade. Utöver detta blev det lite diskussioner om att gruppen hade gjort en liknande workshop tidigare utan att se någon förändring och de var då väldigt skeptiska över den här workshopen. Workshop ansvarige diskuterade varje punkt och försökte nå ett svar som alla parter var nöjda eller i alla fall nådde en punkt som de kunde hålla med om. Detta gick till större delen och sedan började de med workshopen. De använde sig av en modell de kallade 4D som stod för Discover, Dream, Design och Develop. Gruppen delades in i mindre grupper och fick sätta sig i olika rum och diskutera ett D i taget och sedan återsamlas och berätta vad de hade kommit fram till. I Discover fick de diskutera vad de hade för positiva saker i dagens läge. I Dream fick de drömma om hu de ville att det skulle vara. I Design fick de börja designa en lösning och i Develop fick de börja konstruera hur denna lösning skulle se ut. Jag tyckte det var ett intressant sätt att jobba och jag har sett en liknande modell användas på ett lärarmöte under VFU 2. Jag tyckte det verkade som ett bra sätt att jobba då det kopplar bra ihop med att involvera de anställda i företagets lösningar vilket skapar ökad passion och ytterligare involvering. Jag deltog inte i workshoppen utan observerade enbart då jag och mötesledaren kom fram till att det är bättre då jag inte påverkar lösningarna som var till för att förbättra gruppens sätt att arbeta och trivas på företaget.

Onsdagen var jag med på en utbildning i ett program som hölls. Jag har följt denna utbildningsserie under praktiken och det har varit kul att diskutera med utbildaren hur det har gått och vad som skulle kunnat göras bättre efteråt. Det märks att utbildaren hela tiden tar till sig det vi diskuterar om vilket är jättekul. Under den här utbildningen så var det bland annat en deltagare som uttalade sig väldigt konstigt angående vissa saker hen pratade om och var bland annat nedvärderande mot andra avdelningar. Jag pratade med utbildaren efteråt om detta och hen var medveten om betendet och hade pratat med personen i fråga innan om detta och det hade blivit mycket bättre. Utbildaren trodde också att det kan ha varit så att hen som uttalade sig inte tänkte på hur vissa saker kunde uppfattas och det var därmed det lät konstigt sedan höll hen med att det inte var ok att säga vissa saker och det var därför utbildaren bröt diskussionen och bad att den skulle tas efter utbildningen istället. Jag lade också märke till vad jag upplevde som undertryckt frustration hos vissa deltagare när det pratade med vissa andra deltagare. Om detta var något som var sant eller inte vet jag inte men jag diskuterade även detta med utbildaren efteråt att det en sak att hålla utkik efter då det lätt kan leda till ytterligare problematik i framtiden.

Torsdagen var jag med på avslutningen av en utbildning som pågått under hösten. Jag hade diskuterat med utbildaren inför det här mötet om att försöka avsluta kursen på ett positivt sätt och få deltagarna själva att reflektera över vilka saker som varit bra under kursen. Utbildaren hade därmed planerat in brainstorming för att ta fram det deltagarna upplevde att de hade lärt sig eller förbättrat genom utbildningen. De fick sitta i mindre grupper och diskutera och sedan berätta i helklass vad de hade pratat om och utbildaren skrev upp det på en tavla. Utöver detta så presenterade utbildaren en översiktlig plan för ett annat projekt som skall lanseras under kommande år. Därefter avslutades mötet med en fika. Jag tyckte det var ett bra möte/lektion och det kändes som gruppen gick därifrån med det som utbildaren hade tänkte att de skulle ta med sig. Det som jag inte tyckte riktigt gick fram dock var presentationen av lanseringen. Det kändes som att gruppen inte riktigt tog emot allt som var tänkt. Däremot fick de se projektet och hur det var utformat och jag tror det var kärnan i det hela.

Eftersom detta är mitt sista blogginlägg så skulle jag vilja snabbt sammanfatta min praktik. I det stora hela tycker jag det var varit en väldigt lärorik upplevelse. Det har både varit kul och spännande och även om detta är mitt sista blogginlägg så planerar jag att vara på företaget några gånger till efter nyår. Det jag också skulle vilja nämna är att jag har fått stor insikt i företag gällande det vi har läst om i kursen som löper parallellt med praktiken. Inte allt men en hel del och jag har kunnat använda boken Project Management av Maylor, H för att bidra till flera diskussioner och även för egen reflektion. Utöver detta har jag fått möjlighet att vara med på en hel del saker på företaget bland annat har jag fått möjlighet att utveckla en mötesmall som fokuserar på de mjuka värdena när ett möte hålls och denna har varit utformad med stor hjälp från kursen Leda Individ och grupp som Caroline Ingelhammar höll i under vårt första år på Lärande och ledarskap. Jag har också fått möjlighet att hjälpa till att utveckla utbildningarna på företaget genom att ha möten med utbildningsledare och för det har kurserna VFU 1 och 2 samt NTL 1 och 2 hjälpt otroligt mycket. I vissa lägen har jag även fått använda mig av de psykologiska aspekter som vi har pratat om i olika kurser och jag fick även möjlighet till att prata om de olika lärandemodeller som beskrevs i kursen analysera lärande. Så sammanfattningsvis är jag jättenöjd med den här praktiken och jag känner att jag har växt i både förståelse för företag men också förståelse i hur jag kan omsätta den kunskap jag nu besitter efter dessa år på lärande och ledarskap i praktiken och i vilka område jag kan verka. Jag känner att den här praktiken har jag gett mig en helt ny förståelse för vad jag kan tillföra till företag.


Med detta vill jag avsluta mitt sista blogginlägg och tacka för den här praktikperioden. Det har som sagt varit en väldigt lärorik, intressant och rolig upplevelse. Som har gett mig många intryck och en ny syn på min framtid, så tack så mycket och tack för den här kursen. 

Tack för mig

//Rickard Hallberg