Blogginlägg 7

Hej nu är det dags för sjunde veckans inlägg. Den här veckan har varit en väldigt lugn vecka med mycket eget arbete. Jag har inlett skrivandet av min rapport samt jobbat med en del förbättringar för min mötesmall då jag fick en del feedback under förra veckan. Dessa var att bland annat planera för regler för mail, dokumentation och utöka sammanfattningen av ett möte.

Under måndagen var jag med på två möten. Det första mötet var ett kort möte som agerade som en forma av avstämning samt tydliggörandet av ett problem. En av deltagarna var med via telefon och det var också hen som höll i större delen av mötet. Det jag reagerade över då var att det verkade som att det fungerade mycket lättare att vara med i mötet då den som ansvarade för det var över telefon snarare än att en av deltagarna var det. Speciellt under detta möte då mötesledaren förklarade en hel del och frågor ställdes i huvudsak efteråt.

Nästa möte var en genomgång av governence processen som jag har varit kopplad till. Detta var ett roligt möte och det var intressant med den input modellen fick. Utöver detta fick jag själv var med i diskussionen en hel del och det diskuterades olika lärarmodeller och förändringmodeller. Detta gjorde att jag kände mig väldigt delaktig. Bland annat så diskuterades det hur förändringar påverkar organisationer samt Blooms Taxonomi som är en modell som förklarar ett sätt att lära sig en egenskap genom 6 steg.  Minnas – Förstå – Tillämpa – Analysera – Värdera – Skapa. Jag kände igen denna modell från någon av de första kurserna på Lärande och Ledarskap och jag var aktivt med och diskuterade hur denna kan användas. Det skall bli kul att se hur de väljer att gå tillväga framöver.

Det har varit en hel del eget arbete denna veckan och jag har utnyttjat tiden till att skriva på min rapport samt att jag har jobbat med mötesmallen som jag skapat. I mötesmallen har jag jobbat med att få in de åsikter som jag fick från mötet när jag presenterade mallen. Dessa var att lägga in hur mail skall hanteras inför möten, hur dokumentation skall skötas under möten och utökade tankar om sammanfattningen. Utöver detta har jag börjat översätta mallen till engelska för att den skall ha större möjlighet att användas i hela företaget.

Under torsdagen var jag med på två möten utöver mitt egna arbete. Det första mötet var en utbildning av en av de system företaget har. utbildningen var väldigt lik tidigare utbildningar jag varit på och det märktes ännu mer hur läraren tar till sig av det jag säger. Under detta mötet visade lärare agendan visuellt och gick igenom punkt för punkt samt att hen beskrev vad målet var med mötet. Dessa punkter är alla saker som jag har gett feedback på innan och som jag har med i min mötesmall. Under utbildningen var det vid ett tillfälle där en deltagare ställde en fråga som ledde till en större diskussion och det märktes att irritationen växte i rummet. Jag lade märke till en “domination technique” (Jan Wickenberg, 2/12 – 16) som användes väldigt mycket och det var att avbryta den andra mitt i deras meningar, detta användes av båda parter. Det slutade med att ledaren till slut tog ställning och sa att detta får diskuteras vidare efter mötet vilket alla parter höll med om. Därefter fortsatte utbildningen utan fler incidenter.

Det andra mötet under dagen handlade om att knyta ihop olika avdelningar i arbetet med ett program. Det som var intressant med det här mötet var att höra de olika inriktningarna och expertiserna de människor som var besatt. Alla hade sin egna nisch på hur de skulle tackla en viss aspekt av problemet. Det som också var kul var att se hur likt det var projekt som jag har haft under min tid på IT på Chalmers. Det var också spännande att se hur salen och dess utrustning utnyttjades på ett helt annat sätt än tidigare möten. Både skärm, tavla och rummets storlek utnyttjades. Det gjorde det extra lätt att följa tankegångarna och hur de olika områden tänkte kring sina lösningar och problem. Jag tror att detta även var samma upplevelse som de andra deltagarna fick under mötet då det inte ställdes så mycket frågor vad de menade utan mer förslag på hur de kunde gå vidare.

Det sista jag vill prata om under detta blogg inlägg är att jag kommer fortsätta att vara på företaget under mina egna studieveckor och kommer fortsätta att följa stabileseringsteamet som jag har varit med under dessa veckor. Därför kommer jag fortsätta att boka in mig på möten och jag tänker att jag samtidigt kan arbeta med min rapport. Med det vill jag avsluta detta inlägg och blicka fram mot nästa vecka.