Blogginlägg 6

Nu är det dags för mitt sjätte inlägg under den här praktiken. Det har varit en vecka av blandade känslor och upplevelser. Den har bestått av dagar med många möten och dagar med mindre möten men med mer eget arbete. Jag känner mig nu som en del av företaget. Det känns som jag får vara med på väldigt mycket och min input efterfrågas vilket som jag har sagt innan är väldigt roligt.

Det första jag vill börja prata om i det här inlägget är den utbildning som jag var med på. Jag har varit på liknande utbildningar innan och jag har fått möjlighet att ge feedback till den som håller i utbildningen på förfrågan. Detta har jag skött på samma sätt som jag fick feedback under VFU-perioderna. Jag tittar på hur mötesledaren beter sig både hur hen framför material men även hur hen beter sig mot gruppen. Under utbildningen den här veckan var det väldigt likt tidigare utbildningar men jag märkte att min input jag gett efter förra utbildningen fanns i tankarna hos läraren, exempelvis så var genomgången mycket lugnare denna gången. Ett sak som hände under utbildningen dock tycker jag är värd att titta närmare på. Under en del av utbildningen brast två deltagare ut i skratt över något de såg på sin dator. Detta avbröt läraren i sin genomgång och det blev lite stelt i rummet. Jag såg detta som lite av en utmaning av ledarskapet i rummet. Det som hände sen var att läraren frågade vad det var som var roligt och blev besvarad att det var en sak de såg bara. Det märktes att det blev irriterat i rummet och de som skrattade lyfte senare en punkt under mötet och den ena förklarade då varför de skrattat men det kändes som att det då var försent och att skadan redan var skedd. Detta beteende har jag inte sett på företaget innan men det var absolut något jag kunde koppla till tidigare erfarenheter under mina praktiker. Trots irritationen som uppstod så tyckte jag att mötesledaren uppträdde och besvarade situationen på ett bra sätt. Men jag blev dock lite förvånad att sådana här situationer även förekommer på företag.

Det andra mötet jag skulle vilja diskutera var ett möte där det diskuterades om en enkät som besvarats av ett team om hur de upplevde olika saker på företaget. Under tiden som svaren diskuterades planerades även en workshop för teamet som för att både gå igenom resultaten från enkäten men även för att låta teamet vara med och diskutera vilka förändringar de skulle vilja se och hur dessa skulle bedrivas. Workshoppen skulle utgå från modell som de hade på företaget och jag skulle få ta del av denna modell också vilket jag ser fram emot för jag ser det som en möjlighet att lägga till ännu en sak till i min kunskapsbank. Jag fick även inbjudan till att var med och se workshoppen vilket jag också tycker kommer vara intressant då jag kan se hur en större workshop på företag kommer gå till.

Under veckan fick jag presentera den mötesmall jag har jobbat med i några veckor om hur jag anser att möten kan förbättras på företaget genom mjuka värden. Jag har använt mig av följande bild som grund för arbetet som jag har hämtat från kursen leda individ och grupps första föreläsning av Caroline Ingelhammar.

skarmklipplig

Anledningen till att jag valt den här bilden är för att jag tycker det är bra grund för att skapa en mall om mjuka värden och där människor är det som är huvudfokus av min mall.

Jag har även använt mig av flera andra föreläsningar under specifikt kursen leda individ och grupp som till exempel Roy Bartilsson som hade dessa tre rader som jag tyckte fungerade väldigt bra som riktlinjer för arbetet:

Beordra mig och jag gör

Visa mig och jag lär

Involvera mig och jag förstår

Min presentation togs väl emot och jag fick lite nya punkter att lägga till i arbetet samt att det startade en hel del väldigt intressanta diskussioner kring andra områden på företaget. Bland dessa var hur placeringen av personer var på företaget och hur coaching sköttes. Det diskuterades även om att jag skulle fortsätta att arbeta med mötesmallen och presentera den ännu en gång för en annan grupp. I arbetet har jag även presenterat vilka regler och vilken struktur jag anser är viktiga att tänka på under ett möte utifrån min utbildning. Jag har också lagt en hel del tid på att skapa en mall som kan antingen användas i sin helhet eller så att det går att plocka enstaka delar om man tycker det är bättre. Anledningarna till detta är först och främst det Roy Bartilsson pratade om, i sitt seminarium under kursen leda individ och grupp, att implementera en förändring i ett företag alltid möts av motstånd och detta ville jag försöka minska genom att inte sätta mallen som ett krav. Den andra anledningen är utifrån intervjuer av anställda på företaget att det är väldigt stressigt och det är ont om tid. Därmed att tvinga anställda att använda hela mallen varje gång såg inte jag som ett verkligt krav. Arbetet med mallen är inte ännu klart men är på god väg och det är spännande att se vart detta leder.

Det sista mötet jag var med på under veckan som jag vill nämna var en workshop med det team jag följer i företaget. Materialet som arbetades med skall nu börja presenteras för ledningen och det märktes på tempot på mötet. Det var lite stressigare än vad det brukar vara trots att det var ett väldigt långt möte. Det börjar även märka på människor att de har börjat binda sig vid materialet och de driver sina punkter lite hårdare än vad jag har sett innan då det märks att de inte är “gifta” med sitt projekt som vi har pratat om i kursen learning and leading in dysfunctional organisations. Jag kommer tyvärr inte få vara med på dessa presentationer som skall ske för ledningen men det skall bli spännande att höra hur det har gått.

Det sista jag vill säga denna vecka innan avslutar detta blogg inlägg är att jag skrev fel datum för mitt seminarium och det rätta datumet är 20/1 – 17 men det är fortfarande av samma skäl som jag beskrev i förra blogginlägget.  Med det sagt så får jag tacka för mig denna veckan.